Grupa CCC oczekuje poprawy wyników grupy Modivo od 2024 roku

Grupa CCC oczekuje poprawy wyników grupy Modivo od 2024 roku

Grupa CCC, poprzez swojego wiceprezesa Karola Półtoraka, wyraziła nadzieję na skokowe poprawienie wyników grupy Modivo od 2024 roku. Celem jest obniżenie zapasów w Modivo do poniżej 1 mld zł do końca tego roku. Grupa planuje również poprawę cash flow dzięki zmniejszonym zapasom. W drugim kwartale 2023/24 grupa Modivo odnotowała ujemną skorygowaną EBITDA w wysokości minus 13 mln zł. Przychody grupy wzrosły o 4 proc. rdr do 1,026 mld zł, ale marża brutto spadła o 3,2 pp do 38,1 proc.

Grupa CCC również planuje wprowadzenie na giełdę Modivo, a optymalnym terminem dla IPO jest koniec 2024 roku. CCC podtrzymuje cele finansowe na 2023 rok, które obejmują osiągnięcie przychodów w wysokości 10,2-11 mld zł i marży EBITDA na poziomie 10-12 proc.

Dyrektor zarządzający ds. finansów w CCC, Łukasz Stelmach, wyraził zadowolenie z początku trzeciego kwartału i dwucyfrowego wzrostu sprzedaży. CCC liczy na wpływ spadku cen zakupów Azji, spadku cen frachtu oraz niższego kursu dolara na swoje wyniki.

Grupa zakłada, że w przyszłym roku osiągnie dodatni wynik netto i nie zaplanowano nowej emisji akcji. W II kwartale roku obrotowego 2023/24 grupa CCC osiągnęła skorygowaną EBITDĘ w wysokości 182 mln zł, a skorygowana EBITDA w segmencie CCC wyniosła 188 mln zł. Przychody w tym okresie wyniosły 2,42 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr.

Wniosek: Grupa CCC oczekuje poprawy wyników grupy Modivo od 2024 roku i podtrzymuje cele finansowe na 2023 rok. Przyniosło to dobrą sytuację finansową, a grupa liczy na dalszy wzrost sprzedaży i poprawę wyników w przyszłości.

Paweł Banaś