Jeden z inwestorów Manufaktury Piwa Wódki i Wina wystąpił o upadłość i postępowanie sanacyjne

Jeden z inwestorów Manufaktury Piwa Wódki i Wina wystąpił o upadłość i postępowanie sanacyjne

Jeden z inwestorów Manufaktury Piwa Wódki i Wina, firma założona przez Janusza Palikota, złożył wniosek o upadłość i postępowanie sanacyjne w sądzie. W odpowiedzi na to, spółka wystąpiła o ochronę przed wierzycielami na czas restrukturyzacji. Celem tych działań jest ochrona majątku spółki przed rozparcelowaniem w ramach innych postępowań wszczynanych przez wierzycieli.

Zarząd spółki prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami, którzy są gotowi dokapitalizować firmę kwotą 20 mln euro. W harmonogramie opublikowanym przez Marka Maślankę, przewodniczącego nieformalnego zarządu, negocjacje w sprawie umowy dystrybucyjnej mają zostać zakończone do połowy sierpnia, a podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy planowane są do 30 sierpnia.

Janusz Palikot zapowiadał, że opublikuje komentarz w tej sprawie, ale jak dotąd nie odniósł się do niej. Spółka podkreśla, że liczba i wartość zamówień są na rekordowych poziomach, a współpraca z inwestorami pozwala na optymalną dostępność produktów grupy.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina oraz inne spółki powiązane pozyskały łącznie 140 mln zł od 10 000 inwestorów, głównie w ramach crowdfundingowej kampanii. Spółki miały również wiele serii wyemitowanych obligacji. Aktualnie spółki potrzebują pilnie 20-25 mln zł, które pozwoliłyby im zwiększyć produkcję, sprzedaż i wyjść na prostą. Spółka zapowiadała wejście na Giełdę Papierów Wartościowych na II/III kwartał 2022 roku, ale nie spełnia obecnie wymagań stawianych przez giełdę.

Janusz Palikot przypisuje kłopoty finansowe swoich spółek politykom oraz mediom, które rzekomo oczerniają go i atakują. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) kontynuuje kontrolę rozliczeń podatkowych przedsięwzięć Palikota na polecenie wiceministra finansów.

Finansowanie spółek Palikota za pomocą crowdfundingu było obarczone ryzykiem, że utrata zaufania może spowodować odpływ kapitału.

Julia Rządzińska