Manufaktura Piwa Wódki i Wina złożyła wniosek o postępowanie układowe

Manufaktura Piwa Wódki i Wina złożyła wniosek o postępowanie układowe

Spółka Manufaktura Piwa Wódki i Wina, która jest własnością Janusza Palikota, złożyła wniosek do sądu o uruchomienie postępowania układowego. Wniosek ten został złożony w odpowiedzi na wniosek jednego z inwestorów, który z kolei domagał się postępowania sanacyjnego i upadłości spółki. Celem postępowania układowego jest możliwość dogadania się z wierzycielami.

Janusz Palikot zapowiedział, że chroni swój biznes „przed atakami polityków”. Prezes MPWiW stwierdził, że „w ramach postępowania restrukturyzacyjnego aktywa Grupy MPWiW będą chronione przez sąd przed próbami rozparcelowywania ich w ramach odrębnych postępowań wszczynanych przez wierzycieli”. Palikot podkreślił również, że liczba i wartość zamówień są na rekordowych poziomach, a współpraca z inwestorami pozwoliła na optymalną dostępność asortymentu.

W przypadku zatwierdzenia postępowania układowego, spółka będzie miała możliwość dalszego istnienia oraz regulowania należności zgodnie z zatwierdzonym planem przez wierzycieli. Jeżeli natomiast zostanie wprowadzone postępowanie sanacyjne, kontrolę nad spółką przejmie zarządca wyznaczony przez sąd, celem którego będzie spłata zaległości.

Wśród osób oczekujących na rezultaty wniosków złożonych do sądu są również drobni inwestorzy, którzy zainwestowali w biznes Janusza Palikota kwotę 100 mln złotych. Część z nich nie otrzymała zwrotu zainwestowanych środków w pierwotnym terminie. Marek Maślanka, jeden z inwestorów, stworzył zespół nadzorujący, mający na celu wprowadzenie reorganizacji, aby zapewnić zdolność spółki do odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.

Paweł Banaś