Świadczenia dla pracowników w czasie choroby, wypadku i urlopu macierzyńskiego+

Świadczenia dla pracowników w czasie choroby, wypadku i urlopu macierzyńskiego+

Pracownicy objęci ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym mogą otrzymywać świadczenia w przypadku choroby, wypadku, a także podczas urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński oraz zasiłek wyrównawczy to przykłady takich świadczeń.

Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez pracodawcę lub przez ZUS. Pracodawca ma obowiązek wypłacać zasiłek przez 33 dni w roku kalendarzowym, chyba że pracownik ma powyżej 50 lat, wtedy jest to tylko 14 dni. Jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, to wypłaca zasiłek przez cały okres choroby, w przeciwnym przypadku po 15 lub 34 dniach obowiązki te przejmuje ZUS.

W przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownik ma prawo do różnych świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie za wypadek, renta z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny oraz pokrycie kosztów leczenia i zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, to wypłaca on zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. W przeciwnym przypadku, płatnikiem tych świadczeń jest ZUS.

W przypadku urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego, świadczenia są finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzic korzystający z tych urlopów otrzymuje świadczenia wypłacane przez ZUS, jednak jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, to wpływają one na rachunek bankowy pracownika od pracodawcy.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za czas opieki nad chorym dzieckiem. Aby otrzymać ten zasiłek, pracownik musi złożyć wniosek Z-15a, a w przypadku wypłaty przez ZUS, również wniosek do tego Zakładu.

Natomiast zasiłek wyrównawczy to świadczenie przeznaczone dla pracowników ze zmniejszoną sprawnością do pracy, których wynagrodzenie zostało obniżone w wyniku podjęcia rehabilitacji zawodowej. Jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, wypłaca zasiłek wyrównawczy.

Źródło: (usunięte)

Krzysztof Hajdas