Pierwszy korzystny wyrok dla klienta banku związany z WIBOR-em

Pierwszy korzystny wyrok dla klienta banku związany z WIBOR-em

W ostatnich latach coraz więcej niezadowolonych klientów polskich banków składało pozwy dotyczące kredytów złotówkowych, podobnie jak w przypadku frankowiczów. Wynika to z dużego wzrostu stóp procentowych, które znacznie zwiększyły raty kredytów hipotecznych wielu Polaków. Coraz częściej pojawiają się pozwy, w których żąda się usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej.

Dotychczas głównym sukcesem klientów było tymczasowe zawieszenie działania WIBOR-u na czas trwania procesu sądowego. Jednak ostateczne wyroki często były niekorzystne dla kredytobiorców. Kilka dni temu Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pochylił się jednak nad wnioskiem jednego z kredytobiorców i zdecydował o usunięciu WIBOR-a z jego umowy. Oznacza to obniżenie każdej kolejnej raty kredytu o ponad 50%.

Jednak powództwo przeciwko Bankowi Pekao S.A., które toczyło się w sprawie, zostało poddane wątpliwości przez Business Insider. Wydaje się, że pozew nie został dostarczony do banku z powodu tzw. „fikcji doręczania”. Mimo to, bank podjął działania zmierzające do unieważnienia wyroku. Dwa próby dostarczenia pozwu w polskim prawie są uważane za skuteczne, nawet jeśli fizycznie nikt nie odebrał pisma.

Kredytobiorcy i ich pełnomocnicy twierdzą, że WIBOR jest nieprzejrzysty i może być podatny na manipulację ze strony banków. Również twierdzą, że klienci nie zostali poinformowani o sposobie ustalania stawki WIBOR i o jego wpływie na oprocentowanie kredytu hipotecznego. Bank na razie nie skomentował tych zarzutów.

WIBOR jest średnim oprocentowaniem, według którego banki udzielają sobie pożyczek. Kredytobiorca ani dana instytucja nie mają wpływu na wysokość WIBOR-u.

Banki coraz częściej dochodzą do wniosku, że udzielanie kredytów hipotecznych staje się mniej korzystne i bardziej ryzykowne. Wpływ na to mają wysokie stopy procentowe, dostępne wakacje kredytowe oraz niekorzystne wyroki w sprawach frankowiczów.

Jeśli WIBOR zostanie wyeliminowany, banki będą musiały podjąć drastyczne decyzje, takie jak podwyższenie kosztów kredytów.

Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, że nie ma podstaw do kwestionowania wiarygodności WIBOR-u i stwierdza, że spełnia on wymagania europejskich instytucji.

Warto zauważyć, że mimo licznych pozewów związanych z WIBOR-em, nie wydano jeszcze żadnego ostatecznego orzeczenia, które podważyłoby legalność stosowania tego wskaźnika. Większość pozwów kończy się odmową przeliczenia rat kredytu bez wskaźnika.

Paweł Banaś