Dodatnie saldo rachunku bieżącego Polski w czerwcu 2023 r.

Dodatnie saldo rachunku bieżącego Polski w czerwcu 2023 r.

Według najnowszych danych bilansu płatniczego opublikowanych w poniedziałek, saldo rachunku bieżącego Polski w czerwcu 2023 r. wyniosło 10,8 mld zł, co oznacza jego dodatnią wartość. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, gdzie saldo rachunku bieżącego wyniosło 1,3 mld zł, obecny wynik jest znacznie lepszy.

W poprzednim miesiącu, w maju 2023 r., również odnotowano dodatnie saldo rachunku bieżącego w wysokości 6,3 mld zł, przewyższając prognozy ekonomistów trzykrotnie. W czerwcu tego roku wynik nie był tak imponujący jak poprzednio, ale i tak jest bardzo dobry.

Przeliczając saldo na rachunku bieżącym na euro, wartość w czerwcu wyniosła 2 431 mln euro w porównaniu do prognoz ekonomistów w wysokości 1 520 mln euro.

Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że od początku tego roku odnotowano dodatnie salda na rachunkach przez pierwsze sześć miesięcy. To poważne osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że przez poprzednie półtora roku statystyki były ujemne.

Źródło: Autor

Krzysztof Hajdas