Zmiana trendów na polskim rynku najmu mieszkań do 2030 roku

Zmiana trendów na polskim rynku najmu mieszkań do 2030 roku

W raporcie „Najem 2030. Kierunki rozwoju najmu mieszkań w Polsce” firmy ThinkCo przedstawiono opinie ekspertów na temat przyszłości rynku najmu w Polsce. Według ankietowanych, rozwój najmu instytucjonalnego przyczyni się do profesjonalizacji rynku najmu. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby mieszkań, podmioty instytucjonalne będą miały duży wpływ na rynek najmu dzięki wyższej jakości mieszkań i atrakcyjnym lokalizacjom.

Badanie pokazało również, że społeczna presja na posiadanie mieszkania ma spadek. Prognozuje się, że wzrost cen nieruchomości i ograniczenie dostępu do kredytów przyczynią się do powiększenia grupy najemców. Ekspertów zwrócili uwagę na fakt, że w Polsce dominuje kultura własności, co utrudnia profesjonalizację rynku najmu. W przyszłości, jakość otoczenia będzie ważnym czynnikiem przy wyborze mieszkania na wynajem. Wzrost znaczenia jakości otoczenia może być zagrożony gwałtownym wzrostem cen najmu.

Ankietowani eksperci przewidują również popularność mieszkań senioralnych na wynajem, ze względu na starzejące się społeczeństwo i zmiany w strukturze rodzinnej. Jednak nie przewiduje się intensywnego rozwoju rynku najmu w najmniejszych i małych miastach ani wzrostu popularności wynajmowania domów na terenach wiejskich i podmiejskich.

Również nie spodziewa się się wprowadzenia obowiązku mieszanego użytkowania nowych inwestycji mieszkaniowych przez miasta. Eksperci uważają, że rząd nie zaangażuje się w stymulowanie rynku najmu bardziej niż w promowanie własności mieszkań. Zdaniem badanych, nie ma prawdopodobieństwa dla zliberalizowania przepisów o ochronie praw lokatorów na korzyść właścicieli mieszkań ani dla wprowadzenia ogólnokrajowych przepisów regulujących wysokość czynszów.

Raport „Najem 2030” opiera się na wynikach badania przeprowadzonego przez ThinkCo, w którym udział wzięło 75 ekspertów z różnych dziedzin. Badanie skupiło się na trzech kategoriach: rynku, polityki i standardów rynku najmu mieszkań w Polsce.

Paweł Banaś