Wizja rozwoju sieci stacji paliw Moya

Wizja rozwoju sieci stacji paliw Moya

W maju 2023 roku właściciel sieci stacji paliw Moya ogłosił nową strategię rozwoju, która zakłada inwestycje w wysokości około 1,5 miliarda złotych w ciągu 5-7 lat. Celem jest rozbudowa sieci stacji paliw oraz budowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. W ciągu kolejnej dekady, Anwim, firma zarządzająca siecią Moya, planuje wybudować 800 stacji.

Anwim nadal dynamicznie rozbudowuje swoje zasoby, skupiając się na dwóch głównych obszarach wzrostu. Pierwszy to rozwój sieci stacji paliw Moya, a drugi to inwestycje zielone, takie jak budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcja i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. Według raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w 2022 roku Anwim powiększył swoją sieć o 33 stacje paliw, osiągając liczbę 401. Mimo to, na czele rynku stacji paliw w Polsce znajdują się wciąż firmy BP, Shell Polska oraz Circle K.

Sieć stacji paliw Moya, zarządzana przez Anwim od 2009 roku, stale się rozwija. Na koniec 2019 roku liczyła 240 placówek i była szóstą największą siecią w Polsce. Obecnie stacje paliw Moya są dostępne we wszystkich województwach. Ambitny program inwestycyjny na najbliższe lata będzie finansowany zarówno ze środków własnych spółki, jak i z zewnętrznych źródeł.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jakie są główne cele strategii rozwoju Moya?

Głównym celem strategii rozwoju Moya jest rozbudowa sieci stacji paliw oraz budowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Anwim, właściciel sieci, ma plany wybudowania 800 stacji do 2030 roku.

Czy Anmwi powiększa swoje zasoby?

Tak, Anwim dynamicznie rozbudowuje swoje zasoby. W 2022 roku firma powiększyła sieć o 33 stacje paliw, osiągając liczbę 401. Niemniej jednak, na rynku stacji paliw w Polsce wciąż liderują firmy BP, Shell Polska i Circle K.

Ile stacji paliw należy do sieci Moya na koniec 2019 roku?

Na koniec 2019 roku sieć stacji paliw Moya liczyła 240 placówek, co czyniło ją szóstą największą siecią w Polsce.

Skąd będą pochodzić środki na inwestycje w sieć stacji paliw Moya?

Inwestycje w sieć stacji paliw Moya będą finansowane ze środków własnych spółki oraz ze źródeł zewnętrznych.

Julia Rządzińska