Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w Polsce

Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w Polsce

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), który mierzy nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, spadł w sierpniu o 4,3 pkt. do 96,0 pkt. – wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Po dwóch miesiącach wzrostu, indeks powrócił do czerwcowego poziomu, co oznacza przewagę negatywnych nastrojów przedsiębiorców.

Najwyższa wartość MIK tego roku wynosiła 100,3 pkt. w lipcu, a najniższa wartość wyniosła 93,7 pkt. w lutym. Spadek wyniku MIK w sierpniu był spowodowany głównie przez spadki w liczbie nowych zamówień i inwestycji. Jednak wskaźnik płynności finansowej i wynagrodzeń pozostał na pozytywnym poziomie.

Wartości MIK powyżej poziomu neutralnego dotyczyły płynności finansowej (127,6 pkt.) i wynagrodzeń (109,2 pkt.). Wskazuje to, że mimo dobrej kondycji firm, obniża się gotowość do podnoszenia wynagrodzeń pracowników.

Natomiast wartości MIK poniżej poziomu neutralnego dotyczyły liczby nowych zamówień (81,0 pkt.), wartości sprzedaży (84,1 pkt.), wskaźnika inwestycji (76,3 pkt.) i mocy produkcyjnych (94,3 pkt.). Odczyt dotyczący zatrudnienia był nieco poniżej poziomu neutralnego (99,5 pkt.).

Największy spadek nastrojów zaobserwowano w sektorze handlu i usług, przede wszystkim ze względu na spadek wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień. Najwyższa wartość MIK wystąpiła w sektorze dużych firm (108,3 pkt.) pomimo spadku nastrojów.

Największe utrudnienia w prowadzeniu działalności dla firm to rosnące koszty pracownicze i niepewność sytuacji gospodarczej. Firmy również narzekają na rosnące ceny energii i niedostępność pracowników. Zauważalny jest spadek zatorów płatniczych.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem badającym nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce. Jest obliczany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw.

Paweł Banaś