Szlak frankowiczów – konflikt dotyczący wskaźnika WIBOR

Szlak frankowiczów – konflikt dotyczący wskaźnika WIBOR

Posiadacze kredytów w złotówkach rozpoczynają prawną batalię dotyczącą wskaźnika WIBOR, który według pozywających jest liczony wadliwie. Wymagają usunięcia wskaźnika z umów. Skutki tego sporu mogą jednak być niekorzystne dla kredytobiorców.

Władze sądownicze z Zielonej Góry wydały już precedensowy wyrok na korzyść kredytobiorcy. Niemniej jednak, jest to jedynie decyzja pierwszej instancji i oczekuje się, że zostanie zmieniona w wyższej instancji. Eksperci podkreślają, że utrwalenie takiej linii orzecznictwa mogłoby spowodować katastrofalne skutki dla całego sektora finansowego.

Jeden z analityków komentuje, że banki zaczynają widzieć hipoteki jako coraz bardziej toksyczny i mniej opłacalny produkt. Istnieje obawa, że kredytobiorcy zostaną zwolnieni z umowy, na przykład poprzez orzeczenie sądu lub nowe przepisy. Wszystkie koszty w takim przypadku poniesie bank.

Trudności w uzyskaniu długoterminowego finansowania w warunkach polskiego prawa jest również zakwestionowane przez wiceprezesa Banku Millennium, Fernando Bicho. Przekłada się to na ograniczenie dostępności hipotek w tym banku. Sprzedaż hipotek w BNP Paribas prawie całkowicie zamarła. Bank udziela kredytów hipotecznych jedynie stałym klientom.

Konsekwencje rozprzestrzenienia takiego podejścia byłyby znaczne. Kredyty hipoteczne stałyby się trudniej dostępne i mogłyby być postrzegane jako dobro luksusowe. Banki mogą zacząć podnosić marże ze względu na dodatkowe ryzyko związane z kredytami.

Jak komentuje jeden z bankowców, dotychczas hipoteki nie były obciążone wysokimi marżami, ponieważ stanowiły stabilne źródło dochodów dla banków. Jednakże, jeżeli ta stabilność zostaje zakwestionowana, należy rozważyć podniesienie kosztów kredytów.

Jarosław Antoszczyk