Zyski Grupy Kruk w drugim kwartale 2023 roku wzrosły o 20%

Zyski Grupy Kruk w drugim kwartale 2023 roku wzrosły o 20%

Zysk netto Grupy Kruk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 293,6 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku. Z kolei zysk operacyjny Kruka zanotował wzrost o 29,3% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 378,3 mln zł. EBITDA spółki wzrosła o 28,9% i osiągnęła wartość 392,6 mln zł, a EBITDA gotówkowa wyniosła około 546 mln zł.

W całym pierwszym półroczu 2023 roku zysk netto Grupy Kruk wyniósł około 528 mln zł, EBIT wyniósł 708 mln zł, a EBITDA gotówkowa wyniosła 1.076 mln zł. Przychody Grupy Kruk w pierwszym półroczu wyniosły około 1,3 mld zł.

Grupa Kruk odnotowała rekordowe spłaty i silne wyniki na każdym z rynków, na których działa. Prezes Piotr Krupa podkreślił, że wyniki są budowane na każdym rynku, a spłaty pozostają rekordowo wysokie. Ponadto, Grupa Kruk sfinalizowała zakup portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 3,3 mld zł, głównie na rynku hiszpańskim.

Wyniki finansowe Grupy Kruk cieszą inwestorów, ponieważ wskaźniki zadłużenia są na umiarkowanym poziomie (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,0), a rentowność wskazuje na wysoką rentowność.

Grupa Kruk skupia się na rozwoju linii wierzytelności własnych, szczególnie detalicznych niezabezpieczonych. Ważne rynki dla spółki to Włochy i Hiszpania, na których Grupa Kruk realizuje większość inwestycji. Spółka planuje utrzymać tempo rozwoju i kontynuować zrównoważony rozwój międzynarodowy i technologiczny.

Krzysztof Hajdas