Likwidacja ograniczenia czasowego w Małym ZUS Plus

Likwidacja ograniczenia czasowego w Małym ZUS Plus

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przygotowany przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji, zakłada likwidację ograniczenia czasowego (36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy) w przypadku korzystania z tzw. Małego ZUS Plus. Projekt ten wpłynął do Sejmu w lipcu 2023 r.

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Osoby korzystające z tej ulgi ustalają wysokość składek ZUS na podstawie dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w roku poprzednim. Obecnie korzystanie z Małego ZUS Plus jest ograniczone do maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Aktualny Sejm uznał konieczność wsparcia małych firm poprzez niższe składki ZUS i w ustawie z 7 lipca 2023 r. wprowadził zmianę przewidującą wydłużenie o 12 miesięcy okresu korzystania z ulgi Mały ZUS Plus. Od 1 sierpnia 2023 r. właściciele małych firm będą mogli płacić niższe składki ZUS przez łącznie 48 miesięcy.

Aby skorzystać z dodatkowej ulgi, podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60% przeciętnego przewidywanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok ani być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych zawiera także zmianę w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która zakłada likwidację ograniczenia czasowego, co umożliwi korzystanie z Małego ZUS Plus bez żadnych ograniczeń czasowych.

Ta zmiana ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej osobom, które chciałyby rozpocząć mały biznes lub prowadzić go w niewielkim zakresie. Przyczyni się to do wzrostu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

Projekt ma szansę wejść w życie, ponieważ jest inicjatywą Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji Sejmu RP. Dodatkowo, przedłużenie Małego ZUS Plus jest korzystne dla wielu małych firm i może być postrzegane jako element skutecznej kampanii wyborczej przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Jarosław Antoszczyk