Szybkie monitorowanie NBP. Firmy patrzą z optymizmem w przyszłość, ale są pewne wyzwania

Szybkie monitorowanie NBP. Firmy patrzą z optymizmem w przyszłość, ale są pewne wyzwania

Firmy w Polsce są optymistycznie nastawione na przyszłość, chociaż krótkoterminowo spodziewają się pogorszenia sytuacji. Jednak perspektywy roczne wyglądają już lepiej. Firmy prognozują poprawę sytuacji, zwłaszcza duże przedsiębiorstwa, podczas gdy sektor małych i średnich przedsiębiorstw ocenia przyszłość bardziej pesymistycznie. Wzrost optymizmu jest szczególnie widoczny w firmach przetwórczych oraz w branży wodociągowej, która miała niedawno problemy.

Firmy również oczekują dalszego spadku inflacji producenckiej (PPI) i konsumenckiej (CPI), co jest pozytywnym sygnałem. Jednak istnieją również pewne problemy. Silny rynek pracy może utrudnić osiągnięcie celu inflacyjnego przez Narodowy Bank Polski (NBP), ponieważ rosnące płace mogą prowadzić do wzrostu kosztów dla firm, które nie mogą sobie pozwolić na zwiększenie marż.

Bank centralny zdaje sobie sprawę, że przewidywanie inflacji było zawodne w ostatnich latach, dlatego teraz bardziej polega na bieżących danych. Porównanie inflacji bazowej w Polsce z innymi krajami regionu pokazuje, że efekty polityki dezinflacyjnej w Polsce są słabe i ograniczają możliwość obniżenia stóp procentowych.

Podczas gdy administracyjne podwyższenie płacy minimalnej o blisko 20% może mieć wpływ tylko na część firm, większość firm deklaruje waloryzację wynagrodzeń dla wszystkich pracowników w podobnym stopniu podczas okresu podwyższonej inflacji.

Głównym wyzwaniem dla NBP jest ograniczenie inflacji bazowej, zwłaszcza że inflacja nadal maleje najwolniej w Polsce w porównaniu z innymi krajami. Bank centralny musi również zmniejszyć temperaturę na rynku pracy, aby kontrolować wzrost płac. Jednak cel inflacyjny na poziomie 2,5% wydaje się być nieosiągalny w przewidywalnej przyszłości.

Julia Rządzińska