Zwolnienie konsultantki ubezpieczeniowej w Australii po monitorowaniu pracy zdalnej

Zwolnienie konsultantki ubezpieczeniowej w Australii po monitorowaniu pracy zdalnej

Suzie Cheikho, konsultantka Insurance Australia Group (IAG), straciła pracę po tym, jak firma zainstalowała na jej komputerze aplikację monitorującą uderzenia w klawisze. Kobieta złożyła skargę do Komisji Uczciwej Pracy (FWC) w Australii, ale skarga została odrzucona, a firma uzasadniła zwolnienie.

Cheikho pracowała w IAG przez 18 lat, lecz została zwolniona z powodu braku kontaktu z pracodawcą, niewykonywania swoich zadań, przekraczania terminów składania dokumentów i nałożenie kary administracyjnej na firmę. W listopadzie 2022 roku otrzymała formalne ostrzeżenie od pracodawcy, po czym został zainstalowany na jej komputerze program śledzący uderzenia w klawisze.

W trakcie analizy 49 dni pracy Cheikho stwierdzono, że nie rozpoczynała pracy na czas, przedwczesnie z niej wychodziła, a przez pewne dni w ogóle nie uruchamiała komputera służbowego. W czasie monitorowania uderzała w klawisze średnio 54 razy na godzinę. Przez łącznie 320 godziny pracy (październik, listopad i grudzień) nie wykonała żadnego uderzenia w klawiaturę.

Cheikho twierdziła, że zawsze stawiała się w pracy, czasem wychodziła do sklepu, ale nigdy na cały dzień. Przyznała, że miała wiele problemów osobistych, które wpłynęły na jej zdrowie psychiczne i mogły wpływać na jej wyniki.

Jednak wiceprezes FWC, Thomas Roberts, podczas dochodzenia stwierdził, że Cheikho nie wykonywała pracy tak jak powinna i nie była w stanie przedstawić racjonalnego wyjaśnienia. Podkreślił, że zwolnienie nie było niesprawiedliwe ani nieuzasadnione, choć cała sytuacja jest godna ubolewania.

Zwolnienie Cheikho po monitorowaniu pracy zdalnej jest przykładem wprowadzenia nowych technologii do nadzoru i kontroli pracowników. Praca zdalna staje się coraz powszechniejsza, a temat monitorowania pracowników nabiera większego znaczenia.

Julia Rządzińska