Bezpieczny kredyt 2 proc. – jakie są warunki dla osób przebywających za granicą?

Bezpieczny kredyt 2 proc. – jakie są warunki dla osób przebywających za granicą?

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to nowe rozwiązanie mające na celu ułatwienie zakupu pierwszej nieruchomości osobom do 45 roku życia. Program ten budzi zainteresowanie zarówno Polaków mieszkających w kraju, jak i przebywających za granicą. Czy osoby te mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt mieszkaniowy?

Zakup mieszkania w Polsce przy wykorzystaniu „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” jest również interesujący dla Polaków, którzy obecnie przebywają i pracują za granicą. Czytelnicy zwracają się do redakcji z pytaniami dotyczącymi możliwości skorzystania z tego programu, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dochody są w walucie innnej niż polski złoty. Na to pytanie odpowiada Grzegorz Granda, dyrektor oddziału Expander Lublin.

Granda wyjaśnia, że osoby zarabiające w innej walucie nie mogą skorzystać z programu. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, waluta kredytu musi być identyczna z walutą dochodu. Osoby zarabiające np. w euro mogą otrzymać kredyt tylko w euro. Natomiast program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” przewiduje kredyty wyłącznie w polskich złotych. Granda dodaje, że w takim przypadku trzeba najpierw wrócić do Polski i zacząć osiągać dochody w PLN, aby móc ubiegać się o kredyt. Konieczne będzie również posiadanie odpowiedniego stażu pracy – zwykle od 3 do 6 miesięcy.

Ekspert podkreśla również, że Polacy mieszkający za granicą mogą skorzystać z tego kredytu. Jednak w praktyce może to okazać się niemożliwe ze względu na dochody w innej walucie niż PLN. „Bezpieczny kredyt 2 proc.” jest dostępny tylko w polskich złotych.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to program wsparcia dla osób do 45 roku życia, które planują zakup pierwszej nieruchomości. Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 000 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko, może wynieść do 600 000 zł. Program ten oferuje dopłatę do rat kredytu przez okres 10 lat.

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) można znaleźć informacje na temat banków, w których można ubiegać się o „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Program ten może być również dostępny dla obcokrajowców przebywających w Polsce i zarabiających w polskiej walucie. Klienci posiadający już nieruchomość za granicą również mogą skorzystać z tego programu, jednak nie mogą być stroną żadnego kredytu hipotecznego.

Jeśli masz pytania dotyczące „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, skontaktuj się z adresem [email protected] lub [email protected].

Krzysztof Hajdas