Rekordowe wyniki półroczne KGHM – największa produkcja miedzi od lat

Rekordowe wyniki półroczne KGHM – największa produkcja miedzi od lat

KGHM odnotował zysk netto w wysokości 401 mln zł w I półroczu 2023 r., w porównaniu do zysku netto w wysokości 4,180 mld zł w I półroczu 2022 r. Różnica w czystym zysku wynika z planowanych inwestycji, które spółka planuje na ten rok i są one największe w historii przedsiębiorstwa.

W Grupie Kapitałowej KGHM przychody wyniosły 17,757 mld zł w porównaniu do 17,962 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Produkcja górnicza miedzi w koncentracie wyniosła 202,3 tys. ton, co stanowi wzrost o blisko 2 proc. w porównaniu do wyniku z I półrocza 2022 r.

Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 295,8 tys. ton w I półroczu 2023 r., w porównaniu do 296,3 tys. ton w I półroczu 2022 r. Natomiast produkcja srebra w koncentracie wyniosła 677,4 tony, co stanowi rekordowy wynik półroczny w porównaniu do okresu od 2004 roku.

Produkcja srebra metalicznego wyniosła 699 ton, czyli o 31 ton więcej niż w I półroczu 2022 r., i jest to najwyższy wynik od 2018 r. Spółka podkreśla, że osiągnięte wyniki są efektem zwiększenia produkcji oraz poprawy efektywności działań.

KGHM osiągnął rekordowe wyniki półroczne, z największą produkcją miedzi od pięciu lat oraz rekordowym wynikiem produkcji srebra w koncentracie. Wolumenowy wynik wzrósł o blisko 5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to pozytywna informacja dla spółki i wskazuje na jej rosnącą kondycję finansową.

Jarosław Antoszczyk