Najwyższa inflacja na Węgrzech w UE, ale spada

Najwyższa inflacja na Węgrzech w UE, ale spada

W dniu 8 sierpnia Węgierski Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wskaźnika CPI. Stopa inflacji wyniosła 17,6%, co jest najniższym poziomem od jedenastu miesięcy, ale wciąż najwyższym w Unii Europejskiej. W czerwcu wskaźnik ten wynosił 20,1%.
Ceny żywności wzrosły o 23,1% rok do roku, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe średnio o 14,6%, a odzież i obuwie o 8%. Natomiast ceny energii elektrycznej, gazu i paliw wzrosły mocniej niż w czerwcu, osiągając roczną inflację na poziomie 35,7% (w porównaniu do 34,3% w poprzednim miesiącu). Ponadto ceny usług wzrosły o 14,6% rok do roku.
Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii, wyniosła 17,5% w lipcu. Była to najniższa wartość od roku i niższa od oczekiwanej, która wynosiła 18,1%. Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3%.
Węgierska inflacja jest wynikiem rozbojnej polityki fiskalnej i socjalnej, wysokich wydatków rządowych, słabości waluty oraz konfliktów między bankiem centralnym a rządem. Ponadto czynniki polityczne oraz konflikty z Unią Europejską utrudniają sytuację na Węgrzech.

Paweł Banaś