Zasady dotyczące napiwków w restauracji

Zasady dotyczące napiwków w restauracji

Zadowoleni z obsługi w restauracji zostawiamy napiwek. Formalnie to przychód, który kelner powinien zgłosić i opodatkować. Czy będzie musiał to zrobić zależy od tego, jak go wręczymy.

Wielu kelnerów preferuje napiwki w gotówce, ponieważ są one mniej problematyczne pod względem opodatkowania. Przy otrzymaniu napiwku w gotówce, kelner nie musi zgłaszać go jako dochód ani płacić podatku od niego. Jest to dokładnie tak samo, jak gdyby otrzymał drobne jako resztę z płatności za rachunek. Napiwki w gotówce są również łatwiejsze do podziału między całą obsługę, co sprawia, że pracownicy restauracji są bardziej zadowoleni.

Inaczej jest natomiast w przypadku, gdy napiwek zostaje dodany do rachunku jako „napiwek serwisowy”. W takiej sytuacji kelner ma obowiązek zgłosić go jako dochód i opodatkować. Napiwki dodane do rachunku są automatycznie włączone do dochodu kelnera i z tego tytułu muszą być opodatkowane.

Warto również wiedzieć, że zasady dotyczące napiwków mogą się różnić w zależności od kraju. Niektóre państwa mają specjalne przepisy, które regulują wysokość napiwków lub wymagają płacenia ich bezpośrednio do rąk obsługi.

Podsumowując, napiwki w gotówce są mniej problematyczne i nie wymagają opodatkowania, natomiast napiwki dodane do rachunku jako serwisowe są traktowane jak dochód i podlegają opodatkowaniu. Ważne jest również zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi napiwków, aby być świadomym obowiązujących zasad w danym kraju.

Jarosław Antoszczyk