Elektrokardiografia – Badanie diagnostyczne do rozpoznawania chorób serca

Elektrokardiografia – Badanie diagnostyczne do rozpoznawania chorób serca

Elektrokardiografia (EKG) jest powszechnie stosowanym badaniem diagnostycznym w medycynie, które pomaga w rozpoznawaniu chorób serca. Polega ono na rejestrowaniu elektrycznej aktywności mięśnia sercowego poprzez umieszczenie elektrod na powierzchni klatki piersiowej.

Wynik pomiaru zostaje przedstawiony w postaci różnicy potencjałów (napięcia) pomiędzy dwiema elektrodami. Na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora ukazuje się graficzne przedstawienie tego wyniku.

Elektrokardiografia umożliwia ocenę rytmu serca, wykrywanie ewentualnych zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych, oraz diagnostykę i monitorowanie chorób serca. Jest to bezpieczna i nieinwazyjna metoda badania, która pozwala na szybką ocenę ogólnego stanu pracy serca.

Podczas badania EKG lekarz może zauważyć różne odstępstwa od prawidłowego rytmu serca, takie jak nieregularności rytmu, bloki przewodzenia impulsów czy zaburzenia repolaryzacji. Te informacje mogą sugerować obecność konkretnych schorzeń serca, takich jak arytmia, choroba wieńcowa, zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego czy niewydolność serca.

Elektrokardiografia jest powszechnie stosowana w diagnostyce chorób serca, zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Wyniki badania EKG są często wykorzystywane jako podstawa do dalszych badań i podejmowania decyzji terapeutycznych. W przypadku podejrzenia jakiejkolwiek choroby serca należy skonsultować się z lekarzem, który na podstawie wyników EKG będzie mógł postawić diagnozę i zalecić dalsze postępowanie medyczne.

Jarosław Antoszczyk