Jak obniżyć rachunki za prąd? Ryczałt energetyczny dla seniorów

Jak obniżyć rachunki za prąd? Ryczałt energetyczny dla seniorów

Energia i ogrzewanie nie są obecnie tak drogie, jak w ubiegłym roku, bo rząd zamroził ich ceny do końca 2023 roku. Jeśli władze nie zdecydują się na przedłużenie tego stanu, w nowym roku ceny energii mogą ponownie wzrosnąć. Istnieją jednak sposoby na obniżenie rachunków za prąd już teraz. Seniorom przysługuje szereg ulg i dodatków, w tym ryczałt energetyczny.

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie pieniężne, które pozwala obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe. Przysługuje on kombatantom, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych oraz wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

W 2023 roku ryczałt energetyczny wynosi 255,17 zł. Kwota dodatku co roku ogłaszana jest 1 marca.

Aby złożyć wniosek o ryczałt energetyczny, potrzebny jest druk ZUS-ERK, który znajduje się na stronie www.zus.pl. Dokument należy złożyć w placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców oraz zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych. W przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych, konieczne jest zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Krzysztof Hajdas