Polska zwiększa rezerwy złota

Polska zwiększa rezerwy złota

Polska zajmuje 21. miejsce na świecie pod względem posiadanych rezerw złota. Narodowy Bank Polski (NBP) systematycznie zwiększa ilość złota w polskim skarbcu, co ma na celu zabezpieczenie stabilności finansowej kraju.

W lipcu 2023 roku wartość złota w polskim skarbcu wzrosła z 16 957,3 mld dolarów do 18 828,1 mld dolarów, co było wynikiem największego zakupu tego kruszcu w tym roku. Polska zajmuje obecnie 21. miejsce w rankingu posiadanych rezerw złota.

Oficjalne aktywa rezerwowe zarządzane przez NBP na koniec lipca 2023 roku wynosiły 164,8 mld euro, co oznacza spadek o 2,0 mld euro w porównaniu do czerwca 2023 roku. Natomiast stan rezerw w dolarach wzrósł o 1,1 mld USD i osiągnął poziom 181,9 mld USD.

Analizując dane udostępnione przez Narodowy Bank Polski, można zauważyć kolejny, największy w tym roku, zakup złota. W lipcu NBP zwiększył swoje zasoby złota monetarnego z 16 957,3 mld dolarów do 18 828,1 mld dolarów. Polska podąża tym samym światowym trendem zakupów tego kruszcu.

Podczas gdy Polska systematycznie zwiększa swoje rezerwy złota, także inne kraje podejmują podobne działania. Według Światowej Rady Złota, banki centralne na całym świecie systematycznie dokonują rekordowych zakupów kruszcu, z popytem wynoszącym 387 ton w pierwszym półroczu 2023 roku, co jest najwyższym wynikiem od 2000 roku.

Zdobycie większych ilości złota jest strategią wielu banków centralnych w celu zabezpieczenia się przed niepewnością międzynarodową i wysoką inflacją. Złoto jest uważane za aktyw rezerwowy, który dywersyfikuje ryzyko związane z kryzysami i napięciami politycznymi.

Krzysztof Hajdas