Nieznane fakty o zarobkach dziennikarzy w Telewizji Polskiej

Nieznane fakty o zarobkach dziennikarzy w Telewizji Polskiej

Telewizja Polska odmawia ujawnienia zarobków czołowych dziennikarzy programów informacyjnych i publicystycznych, twierdząc, że informacje te są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Odpowiedź TVP wynika z faktu, że jako spółka Skarbu Państwa działa na wolnym rynku i obawia się, że konkurencyjni nadawcy mogliby wykorzystać te informacje dla osłabienia jej pozycji na rynku. Tym samym, wbrew oczekiwaniom, nadawca nie udostępnił informacji na temat zarobków prowadzących takich programów jak „Wiadomości”.

Jednak Paweł Moskalewicz, wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej odpowiadający za TVP Info, ujawnił niektóre szczegóły dotyczące zarobków dziennikarzy. Przyznał, że niektórzy prowadzący i wydawcy programów inkasują podobne kwoty co byli dyrektorzy Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Wskazał, że niektórym pracownikom w zamian za poprowadzenie zaledwie 20-minutowego programu wypłacano kwoty odpowiadające średniej krajowej pensji. Niektórzy dziennikarze dostawali też takie wynagrodzenie za godzinę pracy, które równało się normalnej pensji tygodniowej.

Choć Telewizja Polska nie podała konkretnych kwot, to potwierdziła, że niektórym publicystom i ekspertom płaci się za wypowiedzi w programach. Wymienieni zostali między innymi Jacek i Michał Karnowscy, Jerzy Jachowicz, Piotr Grzybowski i Miłosz Manasterski. Rekordzista w zarobkach miał zarobić 299 tys. zł brutto w ciągu roku.

Wniosek o ujawnienie zarobków dziennikarzy został złożony przez jednego z obywateli i spotkał się z odmową TVP, która argumentowała tajemnicą przedsiębiorstwa i ochroną prywatności osób fizycznych. Decyzja nadawcy spotkała się z krytyką, ponieważ jako spółka Skarbu Państwa powinna być bardziej przejrzysta w kwestii swoich finansów.

FAQ o zarobkach dziennikarzy w TVP

1. Dlaczego Telewizja Polska nie ujawnia zarobków czołowych dziennikarzy?
Telewizja Polska twierdzi, że informacje o zarobkach są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa ze względów konkurencyjnych. Jako spółka Skarbu Państwa obawiają się, że konkurencyjni nadawcy mogliby wykorzystać te informacje dla osłabienia jej pozycji na rynku.

2. Czy Telewizja Polska ujawniła jakiekolwiek szczegóły dotyczące zarobków dziennikarzy?
TVP nie podała konkretnych kwot, ale Paweł Moskalewicz, wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, ujawnił, że niektórzy prowadzący i wydawcy programów otrzymują podobne kwoty co byli dyrektorzy Agencji. Wskazał również, że niektórym dziennikarzom wypłacano kwoty odpowiadające średniej krajowej pensji za prowadzenie krótkiego programu lub za godzinę pracy, co równało się normalnej pensji tygodniowej.

3. Którzy dziennikarze otrzymują wynagrodzenie za wypowiedzi w programach?
Telewizja Polska wymienia między innymi Jaceka i Michała Karnowskich, Jerzego Jachowicza, Piotra Grzybowskiego i Miłosza Manasterskiego jako dziennikarzy, którzy otrzymują wynagrodzenie za udział w programach.

4. Kto złożył wniosek o ujawnienie zarobków dziennikarzy w TVP?
Wniosek został złożony przez jednego z obywateli, ale TVP odmówiła udzielenia informacji, argumentując tajemnicą przedsiębiorstwa i ochroną prywatności osób fizycznych.

5. Dlaczego decyzja TVP spotkała się z krytyką?
Decyzja TVP spotkała się z krytyką, ponieważ jako spółka Skarbu Państwa oczekuje się od niej większej przejrzystości w kwestii finansów. Wzbudza również kontrowersje, że nadawca odmawia ujawnienia zarobków dziennikarzy, pomimo roli publicznego mediów.

Definicje:
– Telewizja Polska (TVP) – polska publiczna stacja telewizyjna działająca na zasadach spółki Skarbu Państwa.
– Telewizyjna Agencja Informacyjna – agencja informacyjna działająca przy TVP, odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję programów informacyjnych i publicystycznych.
– Spółka Skarbu Państwa – przedsiębiorstwo, w którym Skarb Państwa posiada większość udziałów lub głosów na zgromadzeniu udziałowców.
– Średnia krajowa pensja – średnie miesięczne wynagrodzenie, które otrzymuje przeciętny pracownik w danym kraju.
– Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa, które nie są ogólnodostępne i objęte ochroną prawno-prawną.
– Ochrona prywatności osób fizycznych – prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Źródła powiązane:
Strona główna TVP

Krzysztof Hajdas