Nowe limity dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów

Nowe limity dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił nowe limity przychodów dla pracujących emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Od 1 września, osoby te będą musiały dostosować się do nowych wymogów dotyczących dorabiania.

Główną zmianą jest ograniczenie przychodów, jakie osoby te mogą osiągnąć z pracy dodatkowej. Przychód z dorobkowej pracy nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przekroczenie tego progu może skutkować zawieszeniem lub odebraniem świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Nowe limity wynikają z ogólnego spadku przeciętnego wynagrodzenia w kraju. W drugim kwartale 2023 roku, średnie wynagrodzenie wyniosło 7005,76 zł, co jest niższą wartością w porównaniu z poprzednimi okresami.

Do końca sierpnia, emeryci mogą dorobić bez konsekwencji do 4987 zł, natomiast po obniżce limit wyniesie do 4904,10 zł.

Osoby, które przekraczają 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie osiągają 130% (od września będzie to 9107,50 zł), nie muszą obawiać się całkowitego odebrania świadczenia. Istnieje możliwość proporcjonalnego zmniejszania świadczenia o kwotę przekroczenia limitów przychodów. Niemniej jednak, kwota zmniejszenia nie może przekroczyć określonej granicy.

Osoby, których pensja przekracza 130% średniej krajowej, muszą się liczyć z zawieszeniem wypłaty ich emerytury lub renty.

Nowe limity wejdą w życie 1 września, jednak należy pamiętać, że są one regularnie aktualizowane i kolejne przepisy zostaną opublikowane za trzy miesiące.

Źródło: money.plemeryci i renciścioprac. Nina Budrewicz
Definitions:
– Emerytura – świadczenie pieniężne wypłacane zwykle po osiągnięciu określonego wieku, jako rekompensata za wcześniejsze okresy pracy.
– Renta – świadczenie pieniężne wypłacane zwykle osobom niezdolnym do wykonywania pracy zarobkowej z powodu niepełnosprawności lub innych powodów.
– ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Sources:
– Money.ple: https://money.pl/emeryci-i-rencisci/o-nowych-limitach-zarabiania-emerytow-komu-grozi-suspens-i-odebranie-swiadczenia-6771598141380865a.html

Julia Rządzińska