Nowe wsparcie dla zwalnianych pracowników Agory

Nowe wsparcie dla zwalnianych pracowników Agory

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Agorę ze związkami zawodowymi, firma będzie oferować większe wsparcie dla zwalnianych pracowników, przekraczając przepisy obowiązujące na rynku pracy. Osoby, które zdecydują się na rozwiązanie umowy o pracę, otrzymają dodatkowe odszkodowanie, zależne od ich stażu pracy w spółce.

Zamiast korzystania z konkretnych kwot, Agora zdecydowała się na elastyczną skalę odszkodowań. Wysokość świadczenia będzie zależna od długości stażu pracy w firmie Agora. Działająca w Agorze komisja zakładowa „Solidarności” poinformowała, że odszkodowania będą zróżnicowane dla różnych kategorii stażu pracy.

Oprócz tego, pracownicy, którzy mieli umowy cywilno-prawne z firmą przez co najmniej rok przed zatrudnieniem, otrzymają dodatkową wypłatę w wysokości 1500 zł brutto.

Agora zapewnia również, że pracownicy, którzy opuszczają firmę, będą nadal objęci działaniami ochronnymi, takimi jak pomoc w poszukiwaniu nowej pracy, przekwalifikowanie zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz podstawowa opieka medyczna. Firma Agora ma także zaoferować pracę w innych spółkach w ramach grupy Agora dla niektórych stanowisk oraz nawiązała współpracę z innymi firmami, które wyraziły zainteresowanie zatrudnieniem pracowników objętych zwolnieniem grupowym.

Choć negocjacje były trudne, udało się osiągnąć satysfakcjonujący kompromis finansowy, dzięki elastyczności ze strony pracowników. Agora podkreśla, że chociaż daleko jeszcze do ideału, zmierzanie w dobrym kierunku jest obiecujące.

Zwolnienia będą realizowane przez Agorę od 12 lutego do 31 marca. Firma zdecydowała się na restrukturyzację ze względu na zmieniające się otoczenie rynkowe i oczekiwania odbiorców. Choć zwolnienia są nieuniknione, Agora dąży do ustabilizowania sytuacji finansowej i zapewnienia stabilności oraz rozwoju w kolejnych latach.

Źródło: Praca.Wirtualnemedia.pl

FAQ:
1. Jakie dodatkowe wsparcie Agora oferuje zwalnianym pracownikom?
Agora oferuje większe wsparcie dla zwalnianych pracowników, przekraczając przepisy obowiązujące na rynku pracy. Osoby, które zdecydują się na rozwiązanie umowy o pracę, otrzymają dodatkowe odszkodowanie, zależne od ich stażu pracy w spółce.

2. Jakie są wysokości odszkodowań dla zwalnianych pracowników?
Zamiast korzystania z konkretnych kwot, Agora zdecydowała się na elastyczną skalę odszkodowań. Wysokość świadczenia będzie zależna od długości stażu pracy w firmie Agora. Odszkodowania będą zróżnicowane dla różnych kategorii stażu pracy.

3. Czy pracownicy z umowami cywilno-prawnymi otrzymają dodatkowe wypłaty?
Tak, pracownicy, którzy mieli umowy cywilno-prawne z firmą przez co najmniej rok przed zatrudnieniem, otrzymają dodatkową wypłatę w wysokości 1500 zł brutto.

4. Jakie dodatkowe wsparcie zostanie zapewnione osobom opuszczającym firmę?
Pracownicy, którzy opuszczają firmę, będą nadal objęci działaniami ochronnymi, takimi jak pomoc w poszukiwaniu nowej pracy, przekwalifikowanie zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz podstawowa opieka medyczna. Firma Agora ma także zaoferować pracę w innych spółkach w ramach grupy Agora dla niektórych stanowisk oraz nawiązała współpracę z innymi firmami, które wyraziły zainteresowanie zatrudnieniem pracowników objętych zwolnieniem grupowym.

5. Jaki jest cel restrukturyzacji Agory?
Firma Agora zdecydowała się na restrukturyzację ze względu na zmieniające się otoczenie rynkowe i oczekiwania odbiorców. Choć zwolnienia są nieuniknione, Agora dąży do ustabilizowania sytuacji finansowej i zapewnienia stabilności oraz rozwoju w kolejnych latach.

6. Kiedy będą realizowane zwolnienia?
Zwolnienia będą realizowane przez Agorę od 12 lutego do 31 marca.

Definicje:
– Przepisy obowiązujące na rynku pracy: Zbiór regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia, umów o pracę, ochrony pracowników i innych aspektów związanych z rynkiem pracy.
– Odszkodowanie: Kwota pieniężna wypłacana pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę lub innych określonych sytuacjach, jako rekompensata za straty lub niedogodności.
– Umowa cywilno-prawna: Umowa zawierana między dwiema stronami na określone cele, która nie jest umową o pracę. Pracownik posiadający taką umowę nie jest pełnoprawnym pracownikiem, ale świadczy określone usługi dla pracodawcy.
– Restrukturyzacja: Proces wprowadzania zmian w strukturze i organizacji firmy w celu poprawy wydajności, efektywności i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych.

Źródło: Praca.Wirtualnemedia.pl

Przykładowe powiązane linki:
Agora
NSZZ Solidarność

Julia Rządzińska