Nowe zmiany w Polskiej Grupie Energetycznej

Nowe zmiany w Polskiej Grupie Energetycznej

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) dokonało personalnych zmian w Radzie Nadzorczej. Odwołano z niej wielu członków, w tym m.in. Janinę Goss, która prywatnie jest bliską przyjaciółką prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

Zgodnie z decyzją zgromadzenia, miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej zajmą nowi członkowie. Elżbieta Niebisz, Eryk Kosiński, Małgorzata Banasik, Andrzej Rzońca, Sławomir Patyra, Andrzej Sadkowski i Andrzej Kozyra zostali powołani na te stanowiska. Wszystkich kandydatów poparło ponad 92% zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu.

Janina Goss jest polską radczynią prawną i działaczką partii Prawo i Sprawiedliwość. Oprócz bycia bliską przyjaciółką Jarosława Kaczyńskiego, zasiadała również w radach nadzorczych kilku spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Jej odwołanie z Rady Nadzorczej PGE jest kolejną zmianą personalną dotykającą Goss. W 2023 roku została też odwołana z Rady Nadzorczej Orlenu na wniosek ministra aktywów państwowych. W węższych kręgach jest określana mianem „nietykalnej” oraz „szarej eminencji”.

Polska Grupa Energetyczna jest największą grupą energetyczną w Polsce. Zajmuje się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Zmiany personalne w Radzie Nadzorczej PGE mogą wpływać na strategię i decyzje podejmowane przez grupę energetyczną w przyszłości.

FAQ dotyczące zmian personalnych w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE)

1. Kto został odwołany z Rady Nadzorczej PGE?
Janina Goss została odwołana z Rady Nadzorczej PGE. Jest ona polską radczynią prawną i bliską przyjaciółką prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

2. Kto zajął miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej?
Nowymi członkami Rady Nadzorczej PGE są Elżbieta Niebisz, Eryk Kosiński, Małgorzata Banasik, Andrzej Rzońca, Sławomir Patyra, Andrzej Sadkowski i Andrzej Kozyra.

3. Czy nowi członkowie zostali poparci przez Walne Zgromadzenie?
Tak, wszyscy nowi członkowie zostali poparci przez ponad 92% uczestników Walnego Zgromadzenia.

4. Jakie stanowisko zajmowała Janina Goss poza Radą Nadzorczą PGE?
Janina Goss zasiadała również w radach nadzorczych kilku spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, oprócz bycia bliską przyjaciółką Jarosława Kaczyńskiego.

5. Jakie mogą być konsekwencje zmian personalnych dla PGE?
Zmiany personalne w Radzie Nadzorczej PGE mogą mieć wpływ na strategię i podejmowane decyzje przez grupę energetyczną w przyszłości.

Definicje:
– Polska Grupa Energetyczna (PGE): Największa grupa energetyczna w Polsce zajmująca się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej.
– Rada Nadzorcza: Organ kontrolujący działalność spółki, odpowiedzialny za nadzór nad zarządem i podejmowane decyzje.
– Skarb Państwa: Państwowe organy odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem publicznym.

Sugerowane linki:
www.gkpge.pl (Strona główna Polskiej Grupy Energetycznej)
www.prawoisprawiedliwosc.pl (Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość)

Krzysztof Hajdas