Niemiecka gospodarka hamuje: Spadek produkcji przemysłowej

Niemiecka gospodarka hamuje: Spadek produkcji przemysłowej

Niemcy zanotowały spadek produkcji przemysłowej we wrześniu, co sugeruje trudności w niemieckiej gospodarce. Dane statystyczne pokazują, że produkcja przemysłowa spadła o 3,7% w porównaniu do ubiegłego roku i o 1,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Prognozy ekonomistów okazały się pesymistyczne, oczekiwano wzrostu o 2,7% rok do roku i spadku o 0,1% miesiąc do miesiąca.

Największy spadek wystąpił w przemyśle farmaceutycznym, gdzie produkcja zmniejszyła się o 9,2%. Branża motoryzacyjna również odnotowała spadek o 5%. Zaskakujące jest to, że spadki dotknęły wszystkie grupy towarowe, włączając dobra konsumpcyjne, pośrednie, energetyczne i kapitałowe. Jedynie produkcja towarów związanych z budownictwem nie zmieniła się we wrześniu.

Ten spadek jest częścią dłuższego trendu, który trwa już od 2018 roku. Niemiecka gospodarka zmaga się z nieustannym spadkiem produkcji przemysłowej, który wynosi obecnie już 12%. Ekonomiści nazywają Niemcy „chorym człowiekiem Europy”.

Jednakże, w ostatnim czasie pojawiły się sygnały ożywienia. Wskaźnik PMI dla przemysłu w październiku poprawił się do 40,8 punktów, co jest minimalnym wzrostem w porównaniu do września. Ekonomista Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, sugeruje, że pewne sygnały wskazują na potencjalne odbicie w pierwszej połowie przyszłego roku. Prezes Bundesbanku, Joachim Nagel, również jest optymistyczny co do przyszłości niemieckiej gospodarki i twierdzi, że spadek produkcji jest chwilowy.

FAQ:
1. Jaki był spadek produkcji przemysłowej w Niemczech we wrześniu?
– Spadek wyniósł 3,7% w porównaniu do ubiegłego roku i 1,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

2. Które branże najbardziej odczuły spadek produkcji?
– Największy spadek wystąpił w przemyśle farmaceutycznym (9,2%) i branży motoryzacyjnej (5%).

3. Czy Niemcy cierpią na długotrwały spadek produkcji przemysłowej?
– Tak, produkcja przemysłowa w Niemczech zmniejsza się już od 2018 roku, a spadek wynosi obecnie 12%.

4. Czy istnieją sygnały ożywienia w niemieckiej gospodarce?
– Wskaźnik PMI dla przemysłu poprawił się minimalnie w październiku, co sugeruje możliwe odbicie w przyszłym roku.

5. Jaka jest perspektywa przyszłego wzrostu niemieckiej gospodarki?
– Prezes Bundesbanku jest optymistyczny co do przyszłości, twierdząc, że spadek produkcji jest chwilowy.

Paweł Banaś