Zmiany w ustawie o fakturach elektronicznych w Polsce

Zmiany w ustawie o fakturach elektronicznych w Polsce

Zaproponowana nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie obowiązku fakturowania elektronicznego, które ma pomóc w zwalczaniu oszustw podatkowych związanych z podatkiem VAT. Zmiany obejmują również krótszy czas na zwrot nadwyżki podatku VAT dla podatników.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur przez podatników VAT. Niektóre grupy podatników, takie jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, są zwolnione z tego obowiązku. Również podatnicy korzystający z procedur szczególnych nie będą musieli wystawiać faktur elektronicznych.

Nowe przepisy skracają również czas na zwrot nadwyżki podatku VAT z 60 do 40 dni dla podatników, którzy rozliczą się za pomocą faktury elektronicznej. Ponadto, nowe przepisy wprowadzają obowiązek elektronizacji informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych i pochodzenia towarów.

Ustawa przewiduje możliwość wystawiania faktur elektronicznych lub papierowych od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przez podatników, którzy są zwolnieni od podatku lub wykonują czynności dokumentowane fakturami uproszczonymi albo wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących.

Zmiany w ustawie wchodzą w życie 1 lipca 2024 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Jarosław Antoszczyk