Inflacja w Polsce może spaść poniżej 10 proc., co może prowadzić do obniżki stóp procentowych

Inflacja w Polsce może spaść poniżej 10 proc., co może prowadzić do obniżki stóp procentowych

Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, ocenia, że inflacja w Polsce w tym roku może spaść poniżej 10 proc., co umożliwi obniżkę stóp procentowych. Podczas konferencji prasowej minister powiedział, że obecny spadek inflacji stwarza dobry moment do dyskusji na temat ewentualnego obniżenia stóp procentowych.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 10,8 proc. w lipcu 2023 r. Zgodnie z centralną ścieżką projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka ma wynieść 11,9 proc. w 2023 r., 5,2 proc. w 2024 r. i 3,6 proc. w 2025 r.

Przy założeniu, że inflacja utrzyma się poniżej 10 proc. przez cały rok, możliwa jest obniżka stóp procentowych w III i IV kwartale. Inflacja CPI powinna powrócić do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc., w III kwartale 2025 r.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała je na niezmienionym poziomie. Obniżka stóp procentowych może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i przyczynić się do jej ożywienia.

Przedstawione prognozy dotyczące inflacji są jednak obliczeniami na podstawie danych dostępnych do momentu ich sporządzenia i mogą ulec zmianie w zależności od czynników zewnętrznych oraz działań podejmowanych przez bank centralny i rząd.

Paweł Banaś