Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku

Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku

Wpłynął do Sejmu projekt PiS zakładający duże zmiany w systemie emerytalnym od początku przyszłego roku. Jedną z proponowanych zmian jest uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Projekt ten jest wynikiem porozumienia między rządem a „Solidarnością”.

Coraz więcej Polaków deklaruje, że raczej nie skorzysta z obniżonego kilka lat temu wieku emerytalnego i będzie kontynuować pracę po jego osiągnięciu. Według badania przeprowadzonego przez firmę Personnel Service, 55% respondentów tak twierdzi. W porównaniu z rokiem poprzednim, odsetek ten wzrósł o 5 punktów procentowych.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla, że przejście na emeryturę powinno być wyborem, a nie przymusem. Dlatego rząd wprowadza różne instrumenty zachęcające do dłuższego pozostawania na rynku pracy, takie jak ulga w podatku dochodowym dla seniorów.

Projekt PiS przewiduje również uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Są to świadczenia okresowe przysługujące osobom, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a które z wiekiem mają coraz większe trudności w kontynuowaniu pracy z powodu zmniejszającej się wydolności psychofizycznej.

Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym określone warunki wiekowe i składkowe. Kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat.

Premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na pytanie, kiedy wprowadzone zostaną rozwiązania dotyczące obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do 60 lat, dla osób pracujących odpowiednio 35 lub 40 lat, w ramach tzw. emerytur stażowych, stwierdził, że trudno jest obecnie przewidzieć, co będzie się działo w najbliższych miesiącach.

Negocjacje w sprawie zmian emerytalnych trwają, a także prezydent Andrzej Duda zaangażował się w prace nad tym zagadnieniem. Szczegóły projektów dotyczących emerytur stażowych można znaleźć w poniższej galerii.

Jarosław Antoszczyk