Duże zmiany w systemie emerytalnym w Polsce

Duże zmiany w systemie emerytalnym w Polsce

Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

W ostatnim czasie coraz więcej Polaków deklaruje, że nie skorzysta z obniżonego kilka lat temu wieku emerytalnego i po jego osiągnięciu będzie dalej pracować. Według badania Barometr Polskiego Rynku Pracy firmy Personnel Service, takie zdanie wyraża 55 proc. respondentów, podczas gdy rok temu było to 50 proc.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, odnosząc się do tej kwestii, stwierdziła, że przejście na emeryturę powinno być wyborem, a nie przymusem. Rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy, takich jak np. PIT 0 dla seniorów.

Emerytury pomostowe to świadczenia okresowe, które przysługują osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom, które spełniają odpowiednie warunki wiekowe oraz składkowe. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60.

Projekt PiS zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, na które obecnie czeka wiele osób. Emerytury pomostowe są przyznawane osobom, u których z wiekiem znacznie maleje możliwość wykonywania pracy z powodu zmniejszonej wydolności psychofizycznej.

Negocjacje w sprawie zmian w systemie emerytalnym trwają. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że trudno jest przewidzieć, kiedy mogą zostać wprowadzone rozwiązania dotyczące obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, którzy pracują 35 lub 40 lat. Drugim ważnym postulatem jest wprowadzenie tzw. emerytur stażowych.

Pierwszy krok został już wykonany, ponieważ od przyszłego roku prawdopodobnie wrócą emerytury pomostowe. Jednak szczegóły tych projektów są nadal dyskutowane. Prezydent Andrzej Duda również włączył się w prace nad emeryturami stażowymi.

Julia Rządzińska