Rozwój energii jądrowej w Polsce

Rozwój energii jądrowej w Polsce

W najbliższych latach istnieje konieczność budowy nowych źródeł energii jądrowej, które będą odpowiednikiem co najmniej 10 konwencjonalnych reaktorów – oświadczyła minister klimatu i środowiska, Romina Pourmokhtari. W środę otrzymała ona raport od ekspertów z Urzędu ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego, który zawierał propozycje zmian przepisów mających na celu umożliwienie nowych inwestycji w energetykę atomową.

Obecnie w polskim kodeksie ochrony środowiska istnieje zapis, że w kraju może istnieć maksymalnie 10 reaktorów jądrowych, a nowe nie mogą być budowane w innych lokalizacjach niż istniejące. Minister Pourmokhtari podkreśla, że chce to ograniczenie usunąć.

Rozwój energii jądrowej w Polsce ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej kraju oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Energia jądrowa jest uważana za stosunkowo czyste źródło energii, które nie emituje dużej ilości dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Większa liczba reaktorów jądrowych umożliwiłaby również zwiększenie mocy energetycznej w kraju, co jest istotne dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. Polska jest obecnie uzależniona głównie od węgla kamiennego jako głównego źródła energii, co ma negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących energetyki jądrowej wymagać będzie również opracowania nowych rozwiązań technologicznych oraz przeprowadzenia badań nad bezpieczeństwem. Priorytetem jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji reaktorów jądrowych oraz minimalizacja ryzyka awarii i wycieków radioaktywnych.

Decyzja o rozwoju energetyki atomowej w Polsce wiąże się także z koniecznością współpracy z innymi krajami posiadającymi doświadczenie w tej dziedzinie. Minister Pourmokhtari planuje nawiązać współpracę z różnymi instytucjami oraz uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach w celu zdobycia wiedzy i eksperckiej wiedzy na temat bezpiecznego rozwoju energetyki jądrowej.

Rozwój energii jądrowej w Polsce może przynieść wiele korzyści, ale wymaga również odpowiedniego planowania, inwestycji i rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Minister Pourmokhtari jest zdeterminowana, aby wprowadzić zmiany, które przyczynią się do zrównoważonego wzrostu energetyki atomowej w Polsce.

Julia Rządzińska