Inwestorzy w Odnawialne Źródła Energii w Austrii mają dostęp do mapy przyłączenia

Inwestorzy w Odnawialne Źródła Energii w Austrii mają dostęp do mapy przyłączenia

Operatorzy sieci w Austrii opracowali interaktywną mapę, na której przedstawiają możliwości przyłączenia nowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych w tym kraju. Problem związany z przyłączaniem kolejnych źródeł energii odnawialnej do sieci staje się coraz większy w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce. Działania podejmowane przez operatorów sieci w Austrii są odpowiedzią na te wyzwania.

Oesterreichs Energie, stowarzyszenie firm energetycznych w Austrii, udostępniło mapę, która informuje o punktach w sieci, gdzie można przyłączyć odnawialne źródła energii. Na mapie można znaleźć dane o lokalizacji, kontakt do operatora sieci oraz informacje o dostępnej mocy przyłączeniowej. Informacje te są aktualizowane co kwartał na podstawie przekazywanych danych.

Dostęp do mapy pozwala inwestorom na prostsze planowanie inwestycji w sektorze OZE. Obecnie w Austrii obserwuje się wzrost inwestycji w fotowoltaikę, która jest głównie odpowiedzialna za produkowanie energii elektrycznej z OZE. Oficjalna austriacka strategia energetyczna zakłada, że do 2030 roku 100% energii elektrycznej będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Obecnie udział OZE w miksie energetycznym wynosi już około 80%, z czego większość pochodzi z elektrowni wodnych.

W Austrii zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych wynosi około 4,2 GW. W ubiegłym roku powstały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,4 GW, co było dwukrotnie wyższym wynikiem niż rok wcześniej. Obecnie w kraju działa również około 130 elektrowni wodnych, a udział energii wiatrowej jest jeszcze niższy.

Dostęp do mapy przyłączenia w Austrii stanowi ukierunkowanie polityki energetycznej na rozwój OZE i ułatwia inwestorom proces planowania, co może być dobrym przykładem dla innych krajów, takich jak Polska.

Jarosław Antoszczyk