Orlen kontroluje Grupę Lotos – Decyzja Komisji Europejskiej

Orlen kontroluje Grupę Lotos – Decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wydała decyzję w dniu 14 lipca 2020 r., zezwalając Orlenowi na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos. Ta strategiczna decyzja została podjęta z uwzględnieniem wspólnotowego wymiaru koncentracji. Chociaż zgodę udzielono, była ona jednak warunkowa i obejmowała zobowiązanie Orlenu do zbycia części udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, powiedział, że decyzja Komisji Europejskiej była nie tylko organem oceniającym tę transakcję, ale także zatwierdziła inwestora, Saudyjską Aramco. UOKiK, jako organ wykonawczy polskiego prawa, przeprowadził transakcję i sprzedaż aktywów Lotosu według wytycznych Komisji Europejskiej.

Prezes dodatkowo podkreślił, że UOKiK ocenia jedynie, czy zgłoszona inwestycja nie zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu publicznemu, zdrowiu publicznemu lub projektom i programom w interesie Unii Europejskiej.

Warto również zauważyć, że prezes UOKiK nie musiał zasięgać opinii Komitetu Konsultacyjnego przed wydaniem decyzji, ponieważ w przypadku inwestycji niektórych ministrów nie przewidują tego typu procedury. Organ ten działa na podstawie obowiązującego prawa.

Orlen wyraził swoją otwartość na pełne współdziałanie z odpowiednimi organami w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Fuzja Orlenu z Grupą Lotos była przejrzystym procesem, nadzorowanym przez wiele instytucji. Warunki dotyczące fuzji zostały zaakceptowane przez niemal wszystkich akcjonariuszy i były poddane kontroli zarówno polskich, jak i europejskich organów.

Śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Płocku dotyczy podejrzeń przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby zarządzające Orlenem. Jednak zarzuty te są bezpodstawne i wprowadzają opinię publiczną w błąd, co nie tylko może wpłynąć na wiarygodność Grupy Orlen, ale także na całą Polskę w oczach inwestorów i kontrahentów.

Często zadawane pytania:

1. Jaką decyzję wydała Komisja Europejska w dniu 14 lipca 2020 r. dotyczącą Orlenu i Grupy Lotos?
Decyzja Komisji Europejskiej polegała na zezwoleniu Orlenowi na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos. Jednak była ona warunkowa i wiązała się z zobowiązaniem Orlenu do zbycia części udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

2. Jakie organy zatwierdziły tę transakcję?
Decyzję Komisji Europejskiej zatwierdził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Polsce.

3. Kto jest inwestorem, który również został zatwierdzony przez Komisję Europejską?
Saudyjska Aramco została zatwierdzona jako inwestor w tej transakcji.

4. Jakie są kryteria oceny UOKiK w tego typu transakcjach pod względem interesu publicznego?
UOKiK ocenia, czy zgłoszona inwestycja nie zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu publicznemu, zdrowiu publicznemu lub projektom i programom w interesie Unii Europejskiej.

5. Czy Prezes UOKiK musiał zasięgnąć opinii Komitetu Konsultacyjnego przed wydaniem decyzji?
W przypadku inwestycji niektórych ministrów nie przewiduje się takiej procedury, więc Prezes UOKiK nie musiał zasięgać opinii Komitetu Konsultacyjnego.

Definicje językowe:

– Koncentracja: akwizycja, fuzja lub przejęcie, które prowadzą do uzyskania kontroli nad jednym lub większą liczbą przedsiębiorstw przez inne przedsiębiorstwo.
– Inwestor: osoba lub organizacja, która inwestuje kapitał lub środki finansowe w celu osiągnięcia zwrotu z inwestycji.
– Porządek publiczny: ogólnie obowiązujące standardy społeczne i zachowanie, które są ważne dla bezpieczeństwa i harmonii społecznej.

Sugerowane powiązane linki:

Strona internetowa Orlenu
Strona internetowa Komisji Europejskiej
Strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Krzysztof Hajdas