Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź!

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź!

Uprzywilejowane grupy zawodowe, takie jak służby mundurowe, korzystają z branżowych systemów emerytalnych i często decydują się na wcześniejszą emeryturę. Jednak istnieje także lista osób, które mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury z powodu pracy w trudnych warunkach.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku zazwyczaj podlegają nowemu systemowi emerytalnemu. Wysokość ich emerytury zależy głównie od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS. Obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto. Waloryzacja w marcu 2023 roku spowodowała wzrost minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej do kwoty 1588,44 zł brutto. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Istnieje też możliwość otrzymania emerytury stażowej, która zależy nie od wieku (60/65 lat), ale od stażu pracy. Kobiety muszą posiadać 35-letni staż pracy, a mężczyźni – 40-letni. To oznacza, że osoby, które rozpoczęły pracę we wczesnych latach swojego życia, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę i cieszyć się nią dłużej.

Emerytura z nowego systemu emerytalnego przysługuje niezależnie od długości okresu składkowego i nieskładkowego. Jednak wysokość emerytury zależy od długości okresu ubezpieczeniowego. Wysokość nowej emerytury nie może być niższa od najniższej emerytury, pod warunkiem, że osoba ubezpieczona udowodni, że miała opłacone składki przez co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Polecane oferty

Julia Rządzińska