Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawiająca prognozę waloryzacji emerytur

Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawiająca prognozę waloryzacji emerytur

Prognozowana waloryzacja emerytur w 2024 roku wynosi co najmniej 12,3 proc. Wg zapowiedzi Rady Ministrów, koszt tej waloryzacji emerytur i rent powinien wynieść co najmniej 43,6 mld zł.

Emerytury i renty będą podlegać corocznej waloryzacji, która zacznie obowiązywać od 1 marca 2024 roku. Jednak ostateczną kwotę będziemy w stanie poznać dopiero w lutym tego samego roku, kiedy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda dane makroekonomiczne.

Prognoza inflacji przyjęta w ustawie budżetowej jest zbliżona do innych analiz. Warto jednak zauważyć, że w poprzednim roku przeciętne wynagrodzenia w Polsce nie wzrosły, co może mieć wpływ na wyliczenie wskaźnika waloryzacji.

Minimalna emerytura w 2024 roku jest obecnie ustalona na poziomie 1588,44 zł brutto. Przy przyjęciu waloryzacji 12,3 proc., minimalna emerytura wzrosłaby o około 200 złotych. Jednak należy pamiętać, że w przeszłości rząd stosował różne metody waloryzacji, które miały korzystne skutki dla emerytów o najniższych świadczeniach.

Co roku emeryci mogą również otrzymać 14. emeryturę, która jest wypłacana na podstawie kryterium dochodowego. Emeryci otrzymujący zwykłą emeryturę do 2900 zł brutto otrzymują pełną czternastkę, natomiast u seniorów o wyższych dochodach zastosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”.

Będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy, aby dowiedzieć się, jaki wariant waloryzacji wybierze rząd. Jednak możemy być pewni, że emeryci będą otrzymywać roczną waloryzację emerytur i rent, zgodnie z obietnicami w ustawie budżetowej.

Paweł Banaś