Przywileje dla kierowców samochodów elektrycznych w Polsce

Przywileje dla kierowców samochodów elektrycznych w Polsce

Użytkownicy samochodów elektrycznych w Polsce mają kilka przywilejów. Dwa najważniejsze z nich to możliwość poruszania się buspasami oraz parkowanie w płatnych strefach bez konieczności kupowania biletu. Oba przywileje zostały wprowadzone na mocy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i obowiązują do 31 grudnia 2025 roku. Mają one zachęcać kierowców do przesiadki na samochody elektryczne, choć ich skuteczność jest na razie ograniczona.

Jednak nie wszyscy kierowcy samochodów elektrycznych korzystają z tych przywilejów z powodu różnych przeszkód. Przypadek pana Stefana z Wrocławia, właściciela elektrycznego jaguara i-Pace, ilustruje jedną z takich trudności. Podczas kontroli miejsc parkingowych, kontrolerzy nałożyli na niego opłatę za parkowanie, twierdząc, że naklejka oznaczająca samochód zeroemisyjny nie jest umieszczona we właściwym miejscu. Naklejki EE, oznaczające samochody elektryczne, były wydawane od 2018 roku w celu odróżnienia ich od innych pojazdów. Jednak pan Stefan, jako jeden z pionierów elektryfikacji transportu w Polsce, zakupił swój jaguar wcześniej i nie ma zielonych tablic. To powoduje zamieszanie przy sprawdzaniu opłat za parkowanie, choć właściciel samochodu powinien być zwolniony z takich opłat.

System automatycznej kontroli opłat za parkowanie miał ułatwić życie kierowcom, ale w praktyce może być problematyczny. Kontrole są przeprowadzane przez pojazdy wyposażone w kamery, a następnie zdjęcia są analizowane przez kontrolerów. Jednak samochody elektryczne są trudne do uwierzytelnienia, zwłaszcza jeśli nie mają zielonych tablic. Nawet naklejka EE nie zawsze jest wystarczająca. W przypadku samochodu pana Stefana, kontrolerzy twierdzili, że naklejka jest źle umieszczona. W praktyce, aby uniknąć takich problemów, samochód elektryczny musi zostać wpisany do bazy pojazdów zwolnionych z opłat, co jednak nie dzieje się automatycznie.

Niemniej jednak, właściciel samochodu musi samodzielnie interweniować, aby zmienić status swojego pojazdu w bazie. Dlatego pan Stefan musi osobiście stawić się w urzędzie i składać wyjaśnienia. Na szczęście istnieje możliwość odwołania od decyzji o ukaraniu i załączenia skanu dowodu rejestracyjnego, potwierdzającego status samochodu jako elektrycznego. Miejmy nadzieję, że w przyszłości cyfryzacja usług publicznych będzie bardziej efektywna i ułatwi kierowcom korzystanie z samochodów elektrycznych.

Krzysztof Hajdas