Papier toaletowy ze słomy w walce ze zmianami klimatu

Papier toaletowy ze słomy w walce ze zmianami klimatu

Papier toaletowy staje się jedną z rzeczy, których zmiana produkcji ma pomóc w walce ze zmianami klimatu. Pomysł, by powstawał on ze słomy, doczekał się uznania ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który przyznaje pieniądze na realizację celów Agendy 2030.

Agenda 2030 to przyjęty w 2015 r. przez państwa członkowskie ONZ program na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zawiera 17 celów, w tym redukcję emisji CO2 do atmosfery.

W redukcję emisji CO2 włączyła się również Unia Europejska. Jedną z instytucji Unii Europejskiej, która przyznaje pieniądze przedsiębiorstwom wspierającym zrównoważony rozwój, jest Europejski Bank Inwestycyjny.

Jedną z firm, która otrzymała wsparcie EBI, jest Essity, szwedzka spółka z prawie stuletnią tradycją w produkcji artykułów higienicznych.

Krzysztof Hajdas