Popyt na hipoteki w Polsce rośnie w drugim i trzecim kwartale 2021 r.

Popyt na hipoteki w Polsce rośnie w drugim i trzecim kwartale 2021 r.

Popyt na hipoteki w polskich bankach wyraźnie wzrasta w drugim kwartale 2021 r., a cztery na pięć krajowych banków spodziewa się również wzrostu zainteresowania kredytami hipotecznymi w trzecim kwartale. Jest to największa liczba banków oczekujących wzrostu popytu na hipoteki od 2010 r. – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

Wprowadzenie programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” może mieć wpływ na sytuację na rynku hipotek, ale bankowcy uważają, że głównym czynnikiem wzrostu popytu jest prognoza rozwoju rynku mieszkaniowego. Banki wskazują również na zmiany warunków i kryteriów udzielania kredytów jako czynnik wpływający na zainteresowanie hipotekami.

Banki stwierdzają, że rosnący popyt na hipoteki jest także wynikiem niskich stóp procentowych, które sprawiają, że kredyty hipoteczne stają się bardziej atrakcyjne dla klientów. Wzrost popytu na hipoteki odzwierciedla ożywienie na rynku mieszkaniowym.

Popyt na hipoteki może rosnąć także w wyniku wzrostu cen nieruchomości, który sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania lub domu. Banki zauważają, że to może wpływać na większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi.

Warto jednak pamiętać, że zwiększony popyt na hipoteki może również prowadzić do wzrostu ryzyka kredytowego. Banki muszą dokładnie ocenić zdolność kredytową potencjalnych klientów i dbać o odpowiednie zabezpieczenia hipotekarne.

Julia Rządzińska