Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w II kwartale 2023 r.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w II kwartale 2023 r.

W II kwartale 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 7005,76 zł brutto, co oznacza wzrost o 13,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jednak w porównaniu do I kwartału, wystąpił spadek o 1,7 proc. (z powodów sezonowych). Warto jednak zauważyć, że średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło około 7320 zł brutto, co jest nieco wyższą wartością.

Wzrost wynagrodzeń nieco przewyższył roczną inflację CPI, która wyniosła 13,1 proc. Jednak w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9 proc. Oznacza to, że realne wynagrodzenia wzrosły o 0,6 proc. w II kwartale.

Warto zwrócić uwagę na projekcję Narodowego Banku Polskiego, która okazała się zaniżona. Prognoza zakładała wzrost pensji o 12,9 proc. w II kwartale. Taki scenariusz może wpłynąć negatywnie na perspektywy inflacji, szczególnie w sektorze bazowym i usługowym.

Jarosław Antoszczyk