Porozumienie w sprawie przekształcenia spółek energii w Polsce

Porozumienie w sprawie przekształcenia spółek energii w Polsce

Wszystkie spółki energetyczne, PGE, Tauron, Enea i Energa, potwierdziły podpisanie porozumienia dotyczącego kluczowych warunków planowanej transakcji. Zgodnie z porozumieniem, minister aktywów państwowych Jacek Sasin złożył propozycje nabycia aktywów węglowych przez Skarb Państwa w ramach prac dotyczących wydzielenia i integracji tych aktywów w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

PGE otrzymała propozycję sprzedaży wszystkich akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na rzecz Skarbu Państwa. Cena sprzedaży akcji PGE GiEK wynosi 849 mln zł na podstawie wartości przedsiębiorstwa ustalonej na 30 września 2022 r., skorygowanej o wartość długu netto.

Tauron otrzymał propozycję nabycia wszystkich akcji spółki Tauron Wytwarzanie przez Skarb Państwa. Cena sprzedaży akcji TW wynosi 1 zł, a zadłużenie spółki zostanie spłacone wobec emitenta. Zadłużenie Tauronu na dzień zamknięcia wynosiło ponad 6,3 mld zł, ale zostanie zmniejszone o 652 mln zł poprzez konwersję części długu na kapitał własny.

Enea otrzymała propozycję nabycia wszystkich udziałów spółki Enea Wytwarzanie oraz Enea Elektrownia Połaniec przez Skarb Państwa. Cena sprzedaży udziałów EW wynosi ponad 2,4 mld zł.

Spółka Energa Wytwarzanie, będąca w pełni zależnym podmiotem od Energi, otrzymała propozycję nabycia wszystkich akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka przez Skarb Państwa. Cena sprzedaży akcji EEO wynosi 153 mln zł na podstawie wartości przedsiębiorstwa ustalonej na 30 września 2022 r.

NABE będzie odpowiedzialna za wydzielenie aktywów węglowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, pozostawiając je w ramach produkcji energii w jednostkach konwencjonalnych. Pozostałe spółki energetyczne skupią się na inwestycjach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego będzie działającą jako spółka z 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa.

Paweł Banaś