Presja na waloryzację świadczeń: 800 plus jako narzędzie presji na politykę pieniężną

Presja na waloryzację świadczeń: 800 plus jako narzędzie presji na politykę pieniężną

800 plus, jako jeden z elementów presji na waloryzację świadczeń, jest narzędziem, które stępia ostrze mechanizmów polityki pieniężnej – powiedział prof. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej.

RPP nie ma za zadanie pouczać rząd, ani instruować go w prowadzeniu polityki. Jednak Rada ma narzędzia, aby na tę politykę reagować. Obniżka stóp procentowych nie jest jednak odpowiednim sposobem, ponieważ integracja takiego zjawiska generuje trudności w wykonaniu zadania, które nakłada Konstytucja na RPP. Wprost mówiąc: podwyżka 500 plus jest argumentem przemawiającym przeciwko obniżce stóp procentowych.

Mamy do czynienia z zespołem czynników ekspansji polityki fiskalnej rządu. Te czynniki powinny być rozpatrywane kumulatywnie w obszarze ryzyk dotyczących skuteczności polityki pieniężnej NBP. Presja na waloryzację świadczeń to efekt tych czynników, a 800 plus jest tylko jednym z przykładów. Istnieje również 14-sta emerytura…

Presja na waloryzację świadczeń ma wpływ na mechanizmy polityki pieniężnej. Jej rosnące koszty wymuszają podjęcie działań, które mogą zwiększyć inflację. Może to prowadzić do wzrostu stóp procentowych, aby zrównoważyć gospodarkę.

Paweł Banaś