PKO BP rozważa ofertę kupna Velobanku

PKO BP rozważa ofertę kupna Velobanku

PKO BP analizuje możliwość złożenia oferty kupna Velobanku. Wiceprezes kierujący pracami zarządu PKO BP, Dariusz Szwed, poinformował, że na razie nie podjęto decyzji w tej sprawie. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął proces sprzedaży 100% udziałów w Velo Banku pod koniec czerwca. Velo Bank to instytucja, która została utworzona w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Fundusz posiada 51% udziałów Velobanku, natomiast System Ochrony Banków Komercyjnych, który jest spółką ośmiu największych krajowych banków, posiada 49% udziałów. Transakcja zostanie podzielona na dwa etapy – w pierwszym potencjalni inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia niewiążącej oferty wstępnej, a w drugim wybrani oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert wiążących. PKO BP bierze pod uwagę korzyści dla banku, korzyści dla klientów oraz potencjał rozwoju grupy PKO BP.

Jarosław Antoszczyk