Polska na drugim miejscu w Europie i 13 na świecie jako atrakcyjny kraj inwestycyjny

Polska na drugim miejscu w Europie i 13 na świecie jako atrakcyjny kraj inwestycyjny

Globalna pozycja Polski poprawiła się o jedno miejsce w rankingu badającym atrakcyjność krajów pod względem przyciągania inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe. Według raportu firmy doradczej Kearney „Global Services Location Index 2023”, Polska zajmuje drugie miejsce w Europie i 13 na świecie.

Podobnie jak Indie i Chiny, które zajęły czołowe miejsca w rankingu, Polska osiągnęła wysoką pozycję ze względu na atrakcyjność finansową, wysokie kompetencje cyfrowe pracowników oraz obfite zasoby talentów. Polska wyróżnia się także kryterium regeneracji talentów, czyli zdolnością do sprawnego przekwalifikowania siły roboczej w odpowiedzi na zmiany rynkowe i technologiczne.

Autorzy raportu zauważają, że kryterium regeneracji talentów jest kluczowe dla atrakcyjności inwestycyjnej krajów w dobie szybko zachodzących zmian technologicznych. Wpływa na to system edukacyjny, jakość rynku pracy, polityka imigracyjna, programy wsparcia rządowego i infrastruktura cyfrowa.

Wartość globalnego rynku wyspecjalizowanych usług biznesowych wzrosła z 624 do 681 miliardów dolarów między 2022 a 2023 rokiem, a popyt na tego typu usługi stale rośnie. Firmy poszukują lokalizacji poza granicami, aby obniżyć koszty i zwiększyć efektywność, korzystając z ogólnoświatowego zasobu talentów.

Raport „Global Services Location Index” jest opublikowany co dwa lata i analizuje sytuację 78 krajów na świecie. Polska została doceniona za swoje bogate zasoby talentów oraz potencjał do bycia technologicznym hubem.

Paweł Banaś