Trend inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe w Polsce

Trend inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe w Polsce

W tegorocznym rankingu międzynarodowej firmy doradczej Kearney, Polska zajmuje 13. miejsce spośród 78 krajów świata pod względem atrakcyjności dla inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe. Tylko Wielka Brytania przewyższa Polskę w Europie. Ranking uwzględnia nie tylko koszty pracy, ale również dostępność talentów i jakość usług.

Podobnie jak w poprzednich latach, Indie, Chiny i Malezja są liderami rankingu. Jednak Polska zdołała awansować z 14. na 13. miejsce w tym roku. Polska jest również postrzegana jako obiecujący kraj dla inwestycji technologicznych.

Atrakcyjność Polski wynika przede wszystkim z dostępności talentów o niezbędnych umiejętnościach i wysokiej jakości polskich specjalistów. Mimo wzrostu kosztów pracy, Polska wciąż utrzymuje konkurencyjne wynagrodzenia w stosunku do krajów południowej Europy. Jednocześnie, jesteśmy nadal bardziej przystępni kosztowo niż Indie, które cieszą się globalnym uznaniem inwestorów.

Polska osiągnęła również dobre wyniki w wskaźniku „regeneracji talentów” uwzględnianym w rankingu od 2019 roku. Ten wskaźnik odzwierciedla zdolność kraju do reskillingu i upskillingu pracowników, a także jakość infrastruktury cyfrowej, systemu edukacji i programów rządowego wsparcia.

Dodatkowo, trend reshoringu i nearshoringu po pandemii również wpływa na atrakcyjność Polski. Firmy coraz częściej decydują się na przeniesienie części swojego biznesu do Europy Środkowo-Wschodniej, co stwarza nowe możliwości inwestycyjne w Polsce zarówno dla przemysłu, jak i usług biznesowych.

Nadchodzące lata przyniosą z pewnością nowe wyzwania i możliwości dla Polski w dziedzinie inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe.

Julia Rządzińska