Polska Rada Przedsiębiorców – Tworzenie przyszłości opartej na innowacji

Polska Rada Przedsiębiorców – Tworzenie przyszłości opartej na innowacji

Polska Rada Przedsiębiorców (PRP) to nowo powołane ciało doradcze, składające się z przedstawicieli najważniejszych prywatnych firm w Polsce, które ma za zadanie prowadzenie dialogu z rządem i partnerami społecznymi. Przewodniczący PRP, Rafał Brzoska, podkreślił, że celem rady jest przede wszystkim kierowanie polską gospodarką w przyszłość, opartą na innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Ważnym elementem strategii PRP jest wzmacnianie konkurencyjności polskich firm, wspieranie ich ekspansji na globalnym rynku i budowanie relacji partnerskich. Zależy nam na tym, aby polskie przedsiębiorstwa były rozpoznawane jako innowacyjne, solidne i konkurencyjne podmioty, przyczyniające się zarówno do wzrostu wartości firm, jak i promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego na świecie.

W ramach swojej działalności PRP zamierza również promować partnerstwo sprzyjające innowacyjności, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań oraz efektywnemu wykorzystywaniu zasobów publicznych i prywatnych. Jednocześnie ważne jest dla Rady eliminowanie niewłaściwych praktyk w środowisku biznesowym, a także wzmacnianie szacunku dla własności prywatnej i dobrobytu generowanego przez prywatne przedsiębiorstwa.

PRP ma także na celu rozwijanie partnerstwa z Ukrainą oraz uczestnictwo w różnorodnych inicjatywach międzynarodowych, co ma przyczynić się do podniesienia gospodarczej siły Polski i budowania trwałych relacji współpracy na arenie międzynarodowej.

W opinii prezesa Pracodawców RP, Rafała Dutkiewicza, powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców stanowi kolejny krok w kierunku budowania silnej współpracy między przedsiębiorcami a rządem.

Podsumowując, głównymi celami Polskiej Rady Przedsiębiorców są transparentny dialog społeczny, przewidywalność i klarowność prawa, sprawiedliwy system podatkowy, wsparcie dla polskich firm za granicą oraz współpraca kapitałowa między rządem a biznesem. PRP jest także w pełni zaangażowane w rozwijanie innowacyjności, wyrównywanie szans dla polskich przedsiębiorstw oraz promowanie zielonej energii i elektromobilności.

Polska Rada Przedsiębiorców (PRP) to nowo powołane ciało doradcze, które składa się z przedstawicieli najważniejszych prywatnych firm w Polsce. Jej celem jest prowadzenie dialogu z rządem i partnerami społecznymi w celu kierowania polską gospodarką w przyszłość. Link: https://polskaradaprzedsiebiorcow.pl/

Celem PRP jest wzmacnianie konkurencyjności polskich firm, wspieranie ich ekspansji na globalnym rynku i budowanie relacji partnerskich. W ramach tego celu, polskie przedsiębiorstwa mają być rozpoznawane jako innowacyjne, solidne i konkurencyjne podmioty. Link: https://polskaradaprzedsiebiorcow.pl/

PRP ma również na celu promowanie partnerstwa sprzyjającego innowacjom i tworzeniu nowoczesnych rozwiązań oraz efektywnemu wykorzystywaniu zasobów publicznych i prywatnych. Ważne jest także eliminowanie niewłaściwych praktyk biznesowych i wzmacnianie szacunku dla własności prywatnej i dobrobytu generowanego przez prywatne przedsiębiorstwa. Link: https://polskaradaprzedsiebiorcow.pl/

PRP dąży do rozwijania partnerstwa z Ukrainą i uczestnictwa w różnych inicjatywach międzynarodowych, co ma przyczynić się do podniesienia gospodarczej siły Polski i budowania trwałych relacji współpracy na arenie międzynarodowej. Link: https://polskaradaprzedsiebiorcow.pl/

Prezes Pracodawców RP, Rafał Dutkiewicz, uważa, że powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców jest kolejnym krokiem w kierunku budowania silnej współpracy między przedsiębiorcami a rządem.

Podsumowując, głównymi celami Polskiej Rady Przedsiębiorców są transparentny dialog społeczny, przewidywalność i klarowność prawa, sprawiedliwy system podatkowy, wsparcie dla polskich firm za granicą oraz współpraca kapitałowa między rządem a biznesem. PRP jest także zaangażowane w rozwijanie innowacyjności, wyrównywanie szans dla polskich przedsiębiorstw oraz promowanie zielonej energii i elektromobilności. Link: https://polskaradaprzedsiebiorcow.pl/

Krzysztof Hajdas