Produkcja piwa w Niemczech wciąż na czele w UE

Produkcja piwa w Niemczech wciąż na czele w UE

W 2022 roku Niemcy były nadal największym producentem piwa w Unii Europejskiej. Wyprodukowano tam 7,6 miliarda litrów piwa, co stanowiło jedną czwartą całej produkcji w UE. Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania z produkcją wynoszącą 3,9 miliarda litrów, a na trzecim Polska z produkcją 3,7 miliarda litrów. Holandia zajęła czwarte miejsce z 2,6 miliarda litrów, a Francja i Włochy zajęły piąte miejsce z produkcją po 2 miliardy litrów.

W porównaniu do roku 2021 produkcja piwa z alkoholem w UE wzrosła o 7%, osiągając poziomy zbliżone do tych sprzed pandemii COVID-19 w 2019 roku. Produkcja piwa bezalkoholowego pozostała na stałym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego.

Całkowita produkcja piwa w UE (z alkoholem i bez) wyniosła prawie 80 litrów na mieszkańca Wspólnoty.

Niemcy utrzymują swoją pozycję jako największy producent piwa w UE, jednak to Holandia jest czołowym eksporterem piwa z alkoholem. W 2022 roku Holandia wyeksportowała łącznie 2,6 miliarda litrów piwa, co stanowiło 27% całkowitego unijnego eksportu piwa. Na drugim miejscu znalazła się Belgia z eksportem 1,6 miliarda litrów, a na trzecim Niemcy z eksportem 1,5 miliarda litrów.

Pod względem importu, Francja utrzymuje swoją pozycję jako główny importer piwa z alkoholem do UE. W 2022 roku importowała ona 0,9 miliarda litrów piwa, co stanowiło 17% całkowitego importu do UE. Włochy, Niemcy, Holandia i Hiszpania były również dużymi importerami.

Największymi partnerami UE w eksporcie piwa spoza UE były Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Inne ważne rynki eksportowe to Chiny, Rosja i Kanada.

Warto zauważyć, że produkcja piwa w Niemczech utrzymuje swoją dominującą pozycję w UE, a Holandia jest wiodącym dostawcą piwa na rynki zagraniczne. Francja natomiast nadal odgrywa kluczową rolę w imporcie piwa z alkoholem do Unii Europejskiej.

Krzysztof Hajdas