Polskie Elektrownie Jądrowe podpisują umowę o współpracy z Politechniką Warszawską

Polskie Elektrownie Jądrowe podpisują umowę o współpracy z Politechniką Warszawską

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i Politechnika Warszawska (PW) podpisały umowę o współpracy, której celem jest wymiana doświadczeń oraz opracowanie programów stypendialnych i staży dla studentów z dziedziny energetyki jądrowej.

W ramach umowy, pracownicy PEJ będą prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II stopnia na PW. Ponadto, PEJ zobowiązało się do organizacji płatnych staży dla najlepszych absolwentów z kierunków związanych z energetyką jądrową.

Umowa zakłada również współpracę merytoryczną i badawczą pomiędzy PEJ i PW. Spółka oraz uczelnia będą wspólnie opracowywać program studiów, który umożliwi absolwentom PW zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do znalezienia zatrudnienia w sektorze jądrowym. Celem programu jest kształcenie przyszłych kadr dla elektrowni jądrowych w Polsce, która ze względu na planowane inwestycje będzie potrzebować coraz większej liczby specjalistów.

Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, podkreśliła, że podpisana umowa to krok w odpowiedzi na zapotrzebowanie na polskich inżynierów w procesie budowy elektrowni jądrowych.

Obecnie w Polsce działa już około 80 firm z branży energetyki jądrowej, które realizują zlecenia dla dostawców technologii jądrowych na świecie. Dodatkowe 300 podmiotów jest gotowych do włączenia się w polski łańcuch dostaw w ramach programu polskiej energetyki jądrowej. W związku z dynamicznym rozwojem sektora jądrowego i nabywaniem przez polskie firmy nowych kompetencji, potrzebne będzie odpowiednie wykształcenie kadry. W tym kontekście współpraca z Politechniką Warszawską będzie ważnym krokiem w osiągnięciu tego celu.

Podpisanie umowy zostało pozytywnie ocenione przez rektora Politechniki Warszawskiej, który podkreślił, że współpraca ta pozwoli na zapewnienie Polsce specjalistów najwyższej klasy w dziedzinie energetyki jądrowej.

Paweł Banaś