Powolny rozwój gospodarczy Niemiec w roku 2023

Powolny rozwój gospodarczy Niemiec w roku 2023

W ostatnim kwartale 2023 roku odnotowano powolny rozwój gospodarczy w Niemczech. Produkt krajowy brutto (PKB) był niższy o 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem, co stanowi również spadek o 0,2% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. Jest to pierwszy ujemny wynik w PKB od 2020 roku, a także drugi roczny spadek PKB od 2009 roku.

Chociaż Niemcy uniknęli technicznej recesji dzięki braku dwóch kolejnych kwartałów spadku PKB, gospodarka tego kraju przeżywa poważny kryzys od kilku lat. Od roku 2017 niemiecki rozwój gospodarczy praktycznie się zatrzymał, a wzrost PKB w latach 2018 i 2019 wyniósł zaledwie 1% i 1,1% odpowiednio. W roku 2020 nastąpił spadek o 3,8%, ale w kolejnych latach odnotowano wzrost o 3,2% i 1,8%. Wynik za rok 2023 to -0,3%, co oznacza brak znaczącego postępu w rozwoju gospodarczym.

Szefowa federalnego urzędu statystycznego w Niemczech, Ruth Brand, skomentowała dane na temat niemieckiego PKB, zauważając, że rozwój gospodarczy został zahamowany przez liczne kryzysy w otoczeniu. Niesprzyjające warunki finansowania, podwyżki stóp procentowych oraz słabszy popyt zarówno w kraju, jak i za granicą, również wpłynęły na rozwój gospodarki Niemiec.

Jednak problemy gospodarcze i społeczne Niemiec sięgają dalej. Kraju temu przyszło zmierzyć się z gwałtownym załamaniem ekonomicznym w roku 2020 i nie zdołał odrodzić się z tego doświadczenia. To tylko jedna strona problemu, a więcej informacji na temat kryzysu w Niemczech można znaleźć w dalszych artykułach.

Źródło: Bankier.pl

Sekcja FAQ oparta na głównych tematach i informacjach przedstawionych w artykule:

1. Jakie były wyniki PKB Niemiec w ostatnim kwartale 2023 roku?
W ostatnim kwartale 2023 roku PKB Niemiec było niższe o 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,2% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego.

2. Kiedy ostatnio odnotowano ujemny wynik w PKB Niemiec?
Jest to pierwszy ujemny wynik w PKB od 2020 roku.

3. Jak często występowały spadki PKB w Niemczech w ostatnich latach?
Od roku 2017 rozwój gospodarczy Niemiec praktycznie się zatrzymał. W latach 2018 i 2019 wzrost PKB wyniósł zaledwie 1% i 1,1% odpowiednio. W roku 2020 nastąpił spadek o 3,8%, ale w kolejnych latach odnotowano wzrost o 3,2% i 1,8%.

4. Jakie czynniki wpłynęły na zahamowanie rozwoju gospodarczego Niemiec?
Niesprzyjające warunki finansowania, podwyżki stóp procentowych oraz słabszy popyt zarówno w kraju, jak i za granicą przyczyniły się do zahamowania rozwoju gospodarczego Niemiec.

5. Kto skomentował dane na temat niemieckiego PKB?
Dane na temat niemieckiego PKB skomentowała Ruth Brand, szefowa federalnego urzędu statystycznego w Niemczech.

6. Jakie problemy gospodarcze i społeczne miały miejsce w Niemczech?
Niemcy zmagały się z gwałtownym załamaniem ekonomicznym w roku 2020 i nie zdołały odrodzić się z tego doświadczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dalszych artykułach.

Definicje kluczowych terminów lub żargonu użytego w artykule:
– Produkt krajowy brutto (PKB): Miara wartości wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju w określonym czasie, służąca do oceny rozwoju gospodarczego.
– Techniczna recesja: Sytuacja, w której gospodarka kraju doświadcza dwóch kolejnych kwartałów spadku PKB.
– Stopy procentowe: Stawki ustanawiane przez bank centralny kraju, które wpływają na koszt kredytu i mają wpływ na inwestycje i konsumpcję.
– Rozwój gospodarczy: Ogólny wzrost gospodarczy kraju, wyrażony przez wskaźniki takie jak PKB, inwestycje i zatrudnienie.

Sugerowane powiązane linki do domeny głównej (nie podstron):
Bundesbank – Narodowy Bank Niemiec.
Destatis – Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech.

Julia Rządzińska