Niedobór wykwalifikowanej kadry w sektorze przemysłowym

Niedobór wykwalifikowanej kadry w sektorze przemysłowym

Podziel się
Według „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym”, 53% pracodawców z branży przemysłowej boryka się z największym wyzwaniem w postaci braku wykwalifikowanych pracowników. Raport również wskazuje na spadek liczby studentów na uczelniach technicznych przez kolejny rok z rzędu.

Pracodawcy z sektora przemysłowego skarżą się na problem znalezienia wykwalifikowanej kadry. Według wyników badania, aż 53% respondentów wskazało ten problem jako największe wyzwanie po pierwszym kwartale tego roku. „W branży wytwórczej mamy do czynienia z rynkiem specjalistów, a pracownicy z wykształceniem inżynierskim cieszą się atrakcyjnymi zarobkami” – zaznaczono.

Autorzy raportu zauważyli, że liczba studentów uczelni technicznych w tym roku spadła o 5,5%, a w roku 2022 o ponad 3%. „Możemy mówić o utrzymującym się trendzie. Zainteresowanie tego typu studiami maleje we wszystkich województwach, a rekordowy spadek, wynoszący aż 11,3%, odnotowano w województwie świętokrzyskim” – zwrócono uwagę.

Branża wytwórcza jest filarem polskiego PKB i ma duże znaczenie dla gospodarki kraju. Raport podkreśla, że kondycja tej branży wpływa na wiele innych sektorów. Mimo słabnącej koniunktury, spadku zleceń od klientów, wysokich kosztów produkcji i niedoszacowanych budżetów na wynagrodzenia, nastroje w branży były umiarkowanie stabilne w drugim kwartale 2023 roku.

Z raportu wynika, że 28% pracodawców z branży przewiduje zwiększenie zatrudnienia, a ponad połowa z nich nie planuje redukcji etatów. Pracownicy sektora wykazują optymistyczne nastawienie – 80% zadeklarowało, że nie obawia się zwolnienia, a 79% odnotowało wzrost wynagrodzenia.

Autorzy raportu zwracają uwagę na postępującą automatyzację procesów jako jedno z najbardziej dyskutowanych zagadnień w kontekście branży przemysłowej. Pracownicy wykonujący proste i powtarzalne czynności są zmuszeni do podnoszenia kwalifikacji lub zmiany ścieżki zawodowej. Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat roboty mogą zastąpić około 20% pracy wykonywanej obecnie przez ludzi.

Raport podkreśla również rosnącą popularność modelu pracy hybrydowej, gdzie blisko 70% firm deklaruje możliwość pracy zdalnej dla stanowisk „white collar”.

Badanie zostało przeprowadzone przez specjalistów z Grafton Recruitment Sp. z o.o. i GI Group Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2023 roku. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na blisko 170 stanowiskach w różnych obszarach przemysłu, analizę sektora przemysłowego oraz wyniki ankiet przeprowadzonych wśród pracodawców i pracowników.

Jarosław Antoszczyk