Włochy wprowadzają podatek od nadzwyczajnych zysków banków

Włochy wprowadzają podatek od nadzwyczajnych zysków banków

Premier Włoch, Giorgia Meloni, ogłosiła w swoim programie „Notatki Giorgii”, że pieniądze uzyskane z podatków od nadzwyczajnych zysków banków będą przeznaczone na wsparcie rodzin i przedsiębiorstw. Meloni nazwała dodatkowe marże sektora finansowego „niesprawiedliwymi”.

Premier zaznaczyła, że Włochy borykają się obecnie z trudną fazą gospodarczo-finansową, spowodowaną inflacją występującą w całej Europie. Zwróciła też uwagę na rekordowe zyski banków i podkreśliła, że istotne jest, aby system bankowy zachowywał się uczciwie. W związku z tym, wprowadzono 40-procentowy podatek od niesprawiedliwej różnicy w marży odsetkowej. Pieniądze z tego podatku mają wesprzeć gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które borykają się z wysokimi kosztami pieniądza.

Włoski rząd ustanowił jednorazowy 40-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków banków poprzez dekret z mocą ustawy. Włochy są trzecim krajem w UE, po Hiszpanii i Węgrzech, który wprowadza taki podatek. Podatek ten zostanie pobrany, jeśli zyski banków w 2022 roku będą przekraczały wartość z 2021 roku o co najmniej 5%, a w 2023 roku o co najmniej 10%.

Ministerstwo gospodarki i finansów wydało również oświadczenie, że wpływy do budżetu wyniosą około 3 miliardy euro, a maksymalny pułap opodatkowania dla banków to 0,1% sumy ich aktywów. Termin wpłaty podatku przez banki upływa 30 czerwca 2024 roku.

Giorgia Meloni w swoim programie zapowiedziała również, że rząd nie zamierza wycofać się z likwidacji dochodu obywatelskiego i pragnie go zamienić na dochód zatrudnieniowy. Premier podkreśliła, że już 112 tysięcy osób podjęło pracę, a to jest rozsądne działanie.

Julia Rządzińska